Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

1:1 不 从 恶 人 的 计 谋 , 不 站 罪 人 的 道 路 , 不 坐 亵 慢 人 的 座 位 。

1:2 惟 喜 爱 耶 和 华 的 律 法 , 昼 夜 思 想 , 这 人 便 为 有 福 。

1:3 他 要 像 一 棵 树 栽 在 溪 水 旁 , 按 时 候 结 果 子 , 叶 子 也 不 枯 乾 。 凡 他 所 作 的 , 尽 都 顺 利 。

1:4 恶 人 并 不 是 这 样 , 乃 像 糠 毗 被 风 吹 散 。

1:5 因 此 当 审 判 的 时 候 , 恶 人 必 站 立 不 住 , 罪 人 在 义 人 的 会 中 , 也 是 如 此 。

1:6 因 为 耶 和 华 知 道 义 人 的 道 路 。 恶 人 的 道 路 , 却 必 灭 亡 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase