Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

6:1 耶 和 华 阿 , 求 你 不 要 在 怒 中 责 备 我 , 也 不 要 在 烈 怒 中 惩 罚 我 。

6:2 耶 和 华 阿 , 求 你 可 怜 我 。 因 为 我 软 弱 。 耶 和 华 阿 , 求 你 医 治 我 。 因 为 我 的 骨 头 发 战 。

6:3 我 心 也 大 大 的 惊 惶 。 耶 和 华 阿 , 你 要 到 几 时 才 救 我 呢 。

6:4 耶 和 华 阿 , 求 你 转 回 , 搭 救 我 。 因 你 的 慈 爱 拯 救 我 。

6:5 因 为 在 死 地 无 人 记 念 你 , 在 阴 间 有 谁 称 谢 你 。

6:6 我 因 唉 哼 而 困 乏 。 我 每 夜 流 泪 , 把 床 榻 漂 起 , 把 褥 子 湿 透 。

6:7 我 因 忧 愁 眼 睛 乾 瘪 。 又 因 我 一 切 的 敌 人 眼 睛 昏 花 。

6:8 你 们 一 切 作 孽 的 人 , 离 开 我 吧 。 因 为 耶 和 华 听 了 我 哀 哭 的 声 音 。

6:9 耶 和 华 听 了 我 的 恳 求 。 耶 和 华 必 收 纳 我 的 祷 告 。

6:10 我 的 一 切 仇 敌 都 必 羞 愧 , 大 大 惊 惶 。 他 们 必 要 退 后 , 忽 然 羞 愧 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase