Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

8:1 耶 和 华 我 们 的 主 阿 , 你 的 名 在 全 地 何 其 美 。 你 将 你 的 荣 耀 彰 显 于 天 。

8:2 你 因 敌 人 的 缘 故 , 从 婴 孩 和 吃 奶 的 口 中 , 建 立 了 能 力 , 使 仇 敌 和 报 仇 的 , 闭 口 无 言 。

8:3 我 观 看 你 指 头 所 造 的 天 , 并 你 所 陈 设 的 月 亮 星 宿 ,

8:4 便 说 , 人 算 什 么 , 你 竟 顾 念 他 。 世 人 算 什 么 , 你 竟 眷 顾 他 。

8:5 你 叫 他 比 天 使 微 小 一 点 , 并 赐 他 荣 耀 尊 贵 为 冠 冕 。

8:6 你 派 他 管 理 你 手 所 造 的 ,

8:7 使 万 物 , 就 是 一 切 的 牛 羊 , 田 野 的 兽 , 空 中 的 鸟 , 海 里 的 鱼 ,

8:8 凡 经 行 海 道 的 , 都 服 在 他 的 脚 下 。

8:9 耶 和 华 我 们 的 主 阿 , 你 的 名 在 全 地 何 其 美 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase