Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

11:1 我 是 投 靠 耶 和 华 。 你 们 怎 麽 对 我 说 , 你 当 像 鸟 飞 往 你 的 山 去 。

11:2 看 哪 , 恶 人 弯 弓 , 把 箭 搭 在 弦 上 , 要 在 暗 中 射 那 心 里 正 直 的 人 。

11:3 根 基 若 毁 坏 , 义 人 还 能 作 什 么 呢 。

11:4 耶 和 华 在 他 的 圣 殿 里 , 耶 和 华 的 宝 座 在 天 上 。 他 的 慧 眼 察 看 世 人 。

11:5 耶 和 华 试 验 义 人 。 惟 有 恶 人 和 喜 爱 强 暴 的 人 , 他 心 里 恨 恶 。

11:6 他 要 向 恶 人 密 布 网 罗 。 有 烈 火 , 琉 璜 , 热 风 , 作 他 们 杯 中 的 分 。

11:7 因 为 耶 和 华 是 公 义 的 。 他 喜 爱 公 义 。 正 直 人 必 得 见 他 的 面 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase