Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

12:1 耶 和 华 阿 , 求 你 帮 助 , 因 虔 诚 人 断 绝 了 。 世 人 中 间 的 忠 信 人 没 有 了 。

12:2 人 人 向 邻 舍 说 谎 。 他 们 说 话 , 是 嘴 唇 油 滑 , 心 口 不 一 。

12:3 凡 油 滑 的 嘴 唇 , 和 夸 大 的 舌 头 , 耶 和 华 必 要 剪 除 。

12:4 他 们 曾 说 , 我 们 必 能 以 舌 头 得 胜 。 我 们 的 嘴 唇 是 我 们 自 己 的 。 谁 能 作 我 们 主 呢 。

12:5 耶 和 华 说 , 因 为 困 苦 人 的 冤 屈 , 和 贫 穷 人 的 叹 息 , 我 现 在 要 起 来 , 把 他 安 置 在 他 所 切 慕 的 稳 妥 之 地 。

12:6 耶 和 华 的 言 语 , 是 纯 净 的 言 语 。 如 同 银 子 在 泥 炉 中 炼 过 七 次 。

12:7 耶 和 华 阿 , 你 必 保 护 他 们 。 你 必 保 佑 他 们 永 远 脱 离 这 世 代 的 人 。

12:8 下 流 人 在 世 人 中 升 高 , 就 有 恶 人 到 处 游 行 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase