Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

15:1 耶 和 华 阿 , 谁 能 寄 居 你 的 帐 幕 。 能 能 住 在 你 的 圣 山 。

15:2 就 是 行 为 正 直 , 作 事 公 义 , 心 里 说 实 话 的 人 。

15:3 他 不 以 舌 头 谗 谤 人 , 不 恶 待 朋 友 , 也 不 随 夥 毁 谤 邻 里 。

15:4 他 眼 中 藐 视 匪 类 , 却 尊 重 那 敬 畏 耶 和 华 的 人 。 他 发 了 誓 , 虽 然 自 己 吃 亏 , 也 不 更 改 。

15:5 他 不 放 债 取 利 , 不 受 贿 赂 以 害 无 辜 。 行 这 些 事 的 人 , 必 永 不 动 摇 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase