Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

20:1 愿 耶 和 华 在 你 遭 难 的 日 子 应 允 你 。 愿 名 为 雅 各 神 的 高 举 你 。

20:2 愿 他 从 圣 所 救 助 你 , 从 锡 安 坚 固 你 。

20:3 记 念 你 的 一 切 供 献 , 悦 纳 你 的 燔 祭 。 ( 细 拉 )

20:4 将 你 心 所 愿 的 赐 给 你 , 成 就 你 的 一 切 筹 算 。

20:5 我 们 要 因 你 的 救 恩 夸 胜 , 要 奉 我 们 神 的 名 竖 立 旌 旗 。 愿 耶 和 华 成 就 你 一 切 所 求 的 。

20:6 现 在 我 知 道 耶 和 华 救 护 他 的 受 膏 者 , 必 从 他 的 圣 天 上 应 允 他 , 用 右 手 的 能 力 救 护 他 。

20:7 有 人 靠 车 , 有 人 靠 马 。 但 我 们 要 题 到 耶 和 华 我 们 神 的 名 。

20:8 他 们 都 屈 身 仆 倒 , 我 们 却 起 来 , 立 得 正 直 。

20:9 求 耶 和 华 施 行 拯 救 。 我 们 呼 求 的 时 候 , 愿 王 应 允 我 们 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase