Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 53

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

53:1 ( 大 卫 的 训 诲 诗 , 交 与 伶 长 , 调 用 麻 哈 拉 ) 。 愚 顽 的 人 心 里 说 , 没 有 神 。 他 们 都 是 邪 恶 , 行 了 可 憎 恶 的 罪 孽 。 没 有 一 个 人 行 善 。

53:2 神 从 天 上 垂 看 世 人 , 要 看 有 明 白 的 没 有 , 有 寻 求 他 的 没 有 。

53:3 他 们 各 人 都 退 后 , 一 同 变 为 污 秽 。 并 没 有 行 善 的 。 连 一 个 也 没 有 。

53:4 作 孽 的 没 有 知 识 麽 。 他 们 吞 吃 我 的 百 姓 如 同 吃 饭 一 样 。 并 不 求 靠 神 。

53:5 他 们 在 无 可 惧 怕 之 处 , 就 大 大 害 怕 。 因 为 神 把 那 安 营 攻 击 你 之 人 的 骨 头 散 开 了 。 你 使 他 们 蒙 羞 , 因 为 神 弃 绝 了 他 们 。

53:6 但 愿 以 色 列 的 救 恩 从 锡 安 而 出 。 神 救 回 他 被 掳 的 子 民 , 那 时 , 雅 各 要 快 乐 , 以 色 列 要 欢 喜 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase