Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 64

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

64:1 ( 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 ) 神 阿 , 我 哀 叹 的 时 候 , 求 你 听 我 的 声 音 。 求 你 保 护 我 的 性 命 , 不 受 仇 敌 的 惊 恐 。

64:2 求 你 把 我 隐 藏 , 使 我 脱 离 恶 之 人 的 暗 谋 , 和 作 孽 之 人 的 扰 乱 。

64:3 他 们 磨 舌 如 刀 , 发 出 苦 毒 的 言 语 , 好 像 比 准 了 的 箭 。

64:4 要 在 暗 地 射 完 全 人 。 他 们 忽 然 射 他 , 并 不 惧 怕 。

64:5 他 们 彼 此 勉 励 设 下 恶 计 。 他 们 商 量 暗 设 网 罗 , 说 , 谁 能 看 见 。

64:6 他 们 图 谋 奸 恶 , 说 , 我 们 是 极 力 图 谋 的 。 他 们 各 人 的 意 念 心 思 是 深 的 。

64:7 但 神 要 射 他 们 。 他 们 忽 然 被 箭 射 伤 。

64:8 他 们 必 然 绊 跌 , 被 自 己 的 舌 头 所 害 。 凡 看 见 他 们 的 , 必 都 摇 头 。

64:9 众 人 都 要 害 怕 , 要 传 杨 神 的 工 作 , 并 且 明 白 他 的 作 为 。

64:10 义 人 必 因 耶 和 华 欢 喜 , 并 要 投 靠 他 。 凡 心 里 正 直 的 人 , 都 要 夸 口 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase