Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 67

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

67:1 ( 一 篇 诗 歌 , 交 与 伶 长 。 用 丝 弦 的 乐 器 ) 愿 神 怜 悯 我 们 , 赐 福 与 我 们 , 用 脸 光 照 我 们 。 ( 细 拉 )

67:2 好 叫 世 界 得 知 你 的 道 路 , 万 国 得 知 你 的 救 恩 。

67:3 神 阿 , 愿 列 邦 称 赞 你 , 愿 万 民 都 称 赞 你 。

67:4 愿 万 国 都 快 乐 欢 呼 。 因 为 你 必 按 公 正 审 判 万 民 , 引 导 世 上 的 万 国 。 ( 细 拉 )

67:5 神 阿 , 愿 列 邦 称 赞 你 。 愿 万 民 都 称 赞 你 。

67:6 地 已 经 出 了 土 产 。 神 , 就 是 我 们 的 神 , 要 赐 福 与 我 们 。

67:7 神 要 赐 福 与 我 们 。 地 的 四 极 都 要 敬 畏 他 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase