Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 93

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

93:1 耶 和 华 作 王 。 他 以 威 严 为 衣 穿 上 。 耶 和 华 以 能 力 为 衣 , 以 能 力 束 腰 。 世 界 就 坚 定 , 不 得 动 摇 。

93:2 你 的 宝 座 从 太 初 立 定 。 你 从 亘 古 就 有 。

93:3 耶 和 华 阿 , 大 水 杨 起 , 大 水 发 声 , 波 浪 澎 湃 。

93:4 耶 和 华 在 高 处 大 有 能 力 , 胜 过 诸 水 的 响 声 , 洋 海 的 大 浪 。

93:5 耶 和 华 阿 , 你 的 法 度 最 的 确 。 你 的 殿 永 称 为 圣 , 是 合 宜 的 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase