Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 101

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

101:1 ( 大 卫 的 诗 ) 我 要 歌 唱 慈 爱 和 公 平 。 耶 和 华 阿 , 我 要 向 你 歌 颂 。

101:2 我 要 用 智 慧 行 完 全 的 道 。 你 几 时 到 我 这 里 来 呢 。 我 要 存 完 全 的 心 , 行 在 我 家 中 。

101:3 邪 僻 的 事 , 我 都 不 摆 在 我 眼 前 。 悖 逆 人 所 做 的 事 , 我 甚 恨 恶 , 不 容 沾 在 我 身 上 。

101:4 弯 曲 的 心 思 , 我 必 远 离 。 一 切 的 恶 人 ( 或 译 恶 事 ) , 我 不 认 识 。

101:5 在 暗 中 谗 谤 他 邻 居 的 , 我 必 将 他 灭 绝 。 眼 目 高 傲 , 心 里 骄 纵 的 , 我 必 不 容 他 。

101:6 我 眼 要 看 国 中 的 诚 实 人 , 叫 他 们 与 我 同 住 。 行 为 完 全 的 , 他 要 伺 候 我 。

101:7 行 诡 诈 的 , 必 不 得 住 在 我 家 里 。 说 谎 话 的 , 必 不 得 立 在 我 眼 前 。

101:8 我 每 日 早 晨 , 要 灭 绝 国 中 所 有 的 恶 人 。 好 把 一 切 作 孽 的 , 从 耶 和 华 的 城 里 剪 除 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase