Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 112

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

112:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 敬 畏 耶 和 华 , 甚 喜 爱 他 命 令 的 , 这 人 便 为 有 福 。

112:2 他 的 后 裔 在 世 必 强 盛 。 正 直 人 的 后 代 , 必 要 蒙 福 。

112:3 他 家 中 有 货 物 , 有 钱 财 。 他 的 公 义 存 到 永 远 。

112:4 正 直 人 在 黑 暗 中 , 有 光 向 他 发 现 。 他 有 恩 惠 , 有 怜 悯 , 有 公 义 。

112:5 施 恩 与 人 , 借 贷 与 人 的 , 这 人 事 情 顺 利 。 他 被 审 判 的 时 候 , 要 诉 明 自 己 的 冤 。

112:6 他 永 不 动 摇 。 义 人 被 记 念 , 直 到 永 远 。

112:7 他 必 不 怕 凶 恶 的 信 息 。 他 心 坚 定 , 倚 靠 耶 和 华 。

112:8 他 心 确 定 , 总 不 惧 怕 , 直 到 他 看 见 敌 人 遭 报 。

112:9 他 施 舍 钱 财 , 周 济 贫 穷 。 他 的 仁 义 存 到 永 远 。 他 的 角 必 被 高 举 , 大 有 荣 耀 。

112:10 恶 人 看 见 便 恼 恨 。 必 咬 牙 而 消 化 。 恶 人 的 心 愿 , 要 归 灭 绝 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase