Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 113

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

113:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 耶 和 华 的 仆 人 哪 , 你 们 要 赞 美 , 赞 美 耶 和 华 的 名 。

113:2 耶 和 华 的 名 , 是 应 当 称 颂 的 , 从 今 时 直 到 永 远 。

113:3 从 日 出 之 地 , 到 日 落 之 处 , 耶 和 华 的 名 是 应 当 赞 美 的 。

113:4 耶 和 华 超 乎 万 民 之 上 。 他 的 荣 耀 高 过 诸 天 。

113:5 谁 像 耶 和 华 我 们 的 神 呢 。 他 坐 在 至 高 之 处 ,

113:6 自 己 谦 卑 , 观 看 天 上 地 下 的 事 。

113:7 他 从 灰 尘 里 抬 举 贫 寒 人 , 从 粪 堆 中 提 拔 穷 乏 人 。

113:8 使 他 们 与 王 子 同 坐 , 就 是 与 本 国 的 王 子 同 坐 。

113:9 他 使 不 能 生 育 的 妇 人 安 居 家 中 , 为 多 子 的 乐 母 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase