Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 126

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

126:1 ( 上 行 之 诗 ) 当 耶 和 华 将 那 些 被 掳 的 带 回 锡 安 的 时 候 , 我 们 好 像 做 梦 的 人 。

126:2 我 们 满 口 喜 笑 , 满 舌 欢 呼 的 时 候 , 外 邦 中 就 有 人 说 , 耶 和 华 为 他 们 行 了 大 事 。

126:3 耶 和 华 果 然 为 我 们 行 了 大 事 , 我 们 就 欢 喜 。

126:4 耶 和 华 阿 , 求 你 使 我 们 被 掳 的 人 归 回 , 好 像 南 地 的 河 水 复 流 。

126:5 流 泪 撒 种 的 , 必 欢 呼 收 割 。

126:6 那 带 种 流 泪 出 去 的 , 必 要 欢 欢 乐 乐 地 带 禾 捆 回 来 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase