Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 128

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

128:1 ( 上 行 之 诗 ) 凡 敬 畏 耶 和 华 , 遵 行 他 道 的 人 便 为 有 福 。

128:2 你 要 吃 劳 碌 得 来 的 。 你 要 享 福 , 事 情 顺 利 。

128:3 你 妻 子 在 你 的 内 室 , 好 像 多 结 果 子 的 葡 萄 树 。 你 儿 女 围 绕 你 的 桌 子 , 好 像 橄 榄 栽 子 。

128:4 看 哪 , 敬 畏 耶 和 华 的 人 , 必 要 这 样 蒙 福 。

128:5 愿 耶 和 华 从 锡 安 赐 福 给 你 。 愿 你 一 生 一 世 , 看 见 耶 路 撒 冷 的 好 处 。

128:6 愿 你 看 见 你 儿 女 的 儿 女 。 愿 平 安 归 于 以 色 列 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase