Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 130

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

130:1 ( 上 行 之 诗 ) 耶 和 华 阿 , 我 从 深 处 向 你 求 告 。

130:2 主 阿 , 求 你 听 我 的 声 音 。 愿 你 侧 耳 听 我 恳 求 的 声 音 。

130:3 主 耶 和 华 阿 , 你 若 究 察 罪 孽 , 谁 能 站 得 住 呢 。

130:4 但 在 你 有 赦 免 之 恩 , 要 叫 人 敬 畏 你 。

130:5 我 等 候 耶 和 华 , 我 的 心 等 候 。 我 也 仰 望 他 的 话 。

130:6 我 的 心 等 候 主 , 胜 于 守 夜 的 , 等 候 天 亮 , 胜 于 守 夜 的 , 等 候 天 亮 。

130:7 以 色 列 阿 , 你 当 仰 望 耶 和 华 。 因 他 有 慈 爱 , 有 丰 盛 的 救 恩 。

130:8 他 必 救 赎 以 色 列 脱 离 一 切 的 罪 孽 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase