Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 137

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

137:1 他 们 曾 在 巴 比 伦 的 河 边 坐 下 , 一 追 想 锡 安 就 哭 了 。

137:2 我 们 把 琴 挂 在 那 里 的 柳 树 上 。

137:3 因 为 在 那 里 , 掳 掠 我 们 的 要 我 们 唱 歌 , 抢 夺 我 们 的 , 要 我 们 作 乐 , 说 , 给 我 们 唱 一 首 锡 安 歌 吧 。

137:4 我 们 怎 能 在 外 邦 唱 耶 和 华 的 歌 呢 。

137:5 耶 路 撒 冷 阿 , 我 若 忘 记 你 , 情 愿 我 的 右 手 忘 记 技 巧 。

137:6 我 若 不 记 念 你 , 若 不 看 耶 路 撒 冷 过 于 我 所 最 喜 乐 的 , 情 愿 我 的 舌 头 贴 于 上 膛 。

137:7 耶 路 撒 冷 遭 难 的 日 子 , 以 东 人 说 , 拆 毁 , 拆 毁 , 直 拆 到 根 基 。 耶 和 华 阿 求 你 记 念 这 仇 。

137:8 将 要 被 灭 的 巴 比 伦 城 阿 ( 城 原 文 是 女 子 ) , 报 复 你 像 你 待 我 们 的 , 那 人 便 为 有 福 。

137:9 拿 你 的 婴 孩 摔 在 磐 石 上 的 , 那 人 便 为 有 福 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase