Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 146

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

146:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 我 的 心 哪 , 你 要 赞 美 耶 和 华 。

146:2 我 一 生 要 赞 美 耶 和 华 。 我 还 活 的 时 候 要 歌 颂 我 的 神 。

146:3 你 们 不 要 倚 靠 君 王 , 不 要 倚 靠 世 人 。 他 一 点 不 能 帮 助 。

146:4 他 的 气 一 断 , 就 归 回 尘 土 。 他 所 打 算 的 , 当 日 就 消 灭 了 。

146:5 以 雅 各 的 神 为 帮 助 , 仰 望 耶 和 华 他 神 的 , 这 人 便 为 有 福 。

146:6 耶 和 华 造 天 , 地 , 海 , 和 其 中 的 万 物 。 他 守 诚 实 , 直 到 永 远 。

146:7 他 为 受 屈 的 伸 冤 , 赐 食 物 与 饥 饿 的 。 耶 和 华 释 放 被 囚 的 。

146:8 耶 和 华 开 了 瞎 子 的 眼 睛 。 耶 和 华 扶 起 被 压 下 的 人 。 耶 和 华 喜 爱 义 人 。

146:9 耶 和 华 保 护 寄 居 的 , 扶 持 孤 儿 和 寡 妇 , 却 使 恶 人 的 道 路 弯 曲 。

146:10 耶 和 华 要 作 王 , 直 到 永 远 。 锡 安 哪 , 你 的 神 要 作 王 , 直 到 万 代 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase