Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 149

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

149:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 , 向 耶 和 华 唱 新 歌 , 在 圣 民 的 会 中 赞 美 他 。

149:2 愿 以 色 列 因 造 他 的 主 欢 喜 。 愿 锡 安 的 民 , 因 他 们 的 王 快 乐 。

149:3 愿 他 们 跳 舞 赞 美 他 的 名 , 击 鼓 弹 琴 歌 颂 他 。

149:4 因 为 耶 和 华 喜 爱 他 的 百 姓 。 他 要 用 救 恩 当 作 谦 卑 人 的 妆 饰 。

149:5 愿 圣 民 因 所 得 的 荣 耀 高 兴 。 愿 他 们 在 床 上 欢 呼 。

149:6 愿 他 们 口 中 称 赞 神 为 高 , 手 里 有 两 刃 的 刀 。

149:7 为 要 报 复 列 邦 , 刑 罚 万 民 。

149:8 要 用 链 子 捆 他 们 的 君 王 , 用 铁 镣 锁 他 们 的 大 臣 。

149:9 要 在 他 们 身 上 施 行 所 记 录 的 审 判 。 他 的 圣 民 都 有 这 荣 耀 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase