Index: Chinese Union GB Encoding

 

Isaiah 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

4:1 在 那 日 , 七 个 女 人 必 拉 住 一 个 男 人 , 说 , 我 们 吃 自 己 的 食 物 , 穿 自 己 的 衣 服 。 但 求 你 许 我 们 归 你 名 下 。 求 你 除 掉 我 们 的 羞 耻 。

4:2 到 那 日 , 耶 和 华 发 生 的 苗 , 必 华 美 尊 荣 , 地 的 出 产 , 必 为 以 色 列 逃 脱 的 人 显 为 荣 华 茂 盛 。

4:3 主 以 公 义 的 灵 , 和 焚 烧 的 灵 , 将 锡 安 女 子 的 污 秽 洗 去 , 又 将 耶 路 撒 冷 中 杀 人 的 血 除 净 ,

4:4 那 时 , 剩 在 锡 安 留 在 耶 路 撒 冷 的 , 就 是 一 切 住 耶 路 撒 冷 , 在 生 命 册 上 记 名 的 , 必 称 为 圣 。

4:5 耶 和 华 也 必 在 锡 安 全 山 , 并 各 会 众 以 上 , 使 白 日 有 烟 云 , 黑 夜 有 火 焰 的 光 。 因 为 在 全 荣 耀 之 上 必 有 遮 蔽 。

4:6 必 有 亭 子 , 白 日 可 以 得 荫 避 暑 , 也 可 以 作 为 藏 身 之 处 , 躲 避 狂 风 暴 雨 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase