Index: Chinese Union Traditional UTF8

 

Psalms 100

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

100:1 〔 稱 謝 詩 。 〕 普 天 下 當 向 耶 和 華 歡 呼 。

100:2 你 們 當 樂 意 事 奉 耶 和 華 . 當 來 向 他 歌 唱 。

100:3 你 們 當 曉 得 耶 和 華 是   神 . 我 們 是 他 造 的 、 也 是 屬 他 的 . 我 們 是 他 的 民 、 也 是 他 草 場 的 羊 。

100:4 當 稱 謝 進 入 他 的 門 、 當 讚 美 進 入 他 的 院 . 當 感 謝 他 、 稱 頌 他 的 名 。

100:5 因 為 耶 和 華 本 為 善 . 他 的 慈 愛 、 存 到 永 遠 、 他 的 信 實 、 直 到 萬 代 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page