Index: Danish Bible

 

4 Mosebog 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

34:1 HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:

34:2 Byd Israelitterne og sig til dem: Når i kommer til Kana'ans Land det er det Land, der skal tilfalde eder som Arvelod, Kana'ans Land i hele dets Udstrækning

34:3 så skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet;

34:4 så skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, nå til Zin og ende sønden for Kadesj Barnea; så skal den løbe hen til Hazar Addar øg nå til Azmon;

34:5 fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet.

34:6 Hvad Vestgrænsen angår, skal det store Hav være eders Grænse; det skal være eders Vestgrænse.

34:7 Eders Nordgrænse skal være følgende: Fra det store Hav skal I udstikke eder en Linie til Bjerget Hor;

34:8 fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, så at Grænsen ender ved Zedad;

34:9 derpå skal Grænsen gå til Zifron og ende ved Hazar Enan. Det skal være eders Nordgrænse.

34:10 Men til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar Enan til Sjefam;

34:11 og fra Sjefam skal Grænsen gå ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen;

34:12 derpå skal Grænsen løbe ned langs Jordan og ende ved Salthavet. Det skal være eders Land i hele dets Udstrækning til alle Sider.

34:13 Og Moses bød Israelitterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter HERRENs Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme.

34:14 Thi Rubeniternes Stamme efter deres Fædrenehuse og Gaditernes Stamme efter deres Fædrenehuse og Manasses halve Stamme har allerede fået deres Arvelod.

34:15 De to Stammer og den halve Stamme har fået deres Arvelod hinsides Jordan over for Jeriko, mod Øst, mod Solens Opgang.

34:16 Og HERREN talede til Moses og sagde:

34:17 Navnene på de Mænd, der skal udskifte Landet mellem eder, er følgende: Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn;

34:18 desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet.

34:19 Navnene på disse Mænd er følgende: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,

34:20 af Simeoniternes Stamme Sjemuel, Ammihuds Søn,

34:21 af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn,

34:22 af Daniternes Stamme een Øverste, Bukki, Joglis Søn,

34:23 af Josefs Sønner: af Manassiternes Stamme een Øverste, Hanniel, Efods Søn,

34:24 og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn,

34:25 af Zebuloniternes Stamme een Øverste, Elizafan, Parnaks Søn,

34:26 af Issakariternes Stamme een Øverste, Paltiel, Azzans Søn,

34:27 af Aseriternes Stamme een Øverste, Ahihud, Sjelomis Søn,

34:28 og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Pedael, Ammibuds Søn.

34:29 Det var dem, HERREN pålagde at udskifte Kana'ans Land mellem Israelitterne.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase