Index: Danish Bible

 

Første Krønikebog 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

8:1 Benjamin avlede Bela, den førstfødte, Asjbel den anden, Ahiram den tredje,

8:2 Noha den fjerde og Rafa den femte.

8:3 Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader,

8:4 Abisjua, Na'aman, Ahoa,

8:5 Gera, Sjefufan og Hufam.

8:6 Ehuds Sønner var følgende de var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat,

8:7 da Na'aman, Ahija og Gerå førte dem bort -: Han avlede Uzza og Ahihud.

8:8 Sjaharajim avlede på Moabs Slette - efter at han havde sendt sine Hustruer Husjim og Ba'ara bort

8:9 han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam,

8:10 Je'uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for Fædrenehuse;

8:11 og med Husjim avlede han Abitub og Elpa'al.

8:12 Elpa'als Sønner: Eber, Misj'am og Sjemer, som byggede Ono og Lod med Småbyer.

8:13 Beri'a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat på Flugt.

8:14 Deres Brødre var Elpa'al Sjasjak og Jeremot.

8:15 Og Zebadja, Arad, Eder,

8:16 Mikael, Jisjpa og Joha var Beri'as Sønner.

8:17 Zebadja, Mesjullam' Hizki, Heber,

8:18 Jisjmeraj, Jizli'a og Jobab var Elpa'als Sønner.

8:19 Jakim, Zikri, Zabdi,

8:20 Eljoenaj, Zilletaj, Eliel,

8:21 Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim'is Sønner.

8:22 Jisjpan, Eber, Eliel,

8:23 Abdon, Zikri, Hanan,

8:24 Hananja, Elam, Antotija,

8:25 Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner.

8:26 Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja,

8:27 Ja'aresjja, Elija og Zikri var Jerohatns Sønner.

8:28 Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter; de boede i Jerusalem.

8:29 I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka;

8:30 hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab,

8:31 Gedor, Ajo, Zeker og Miklot.

8:32 Miklot avlede Sjim'a. Også disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem.

8:33 Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al.

8:34 Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika.

8:35 Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz.

8:36 Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza.

8:37 Moza avlede Bin'a, hans Søn var Rafa hans Søn El'asa, hans Søn Azel.

8:38 Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner.

8:39 Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je'usj den anden og Elifelet den tredje.

8:40 Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase