Index: Danish Bible

 

Salme 109

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

109:1 Du min Lovsangs Gud, vær ej tavs!

109:2 Thi en gudløs, svigefuld Mund har de åbnet imod mig, taler mig til med Løgntunge,

109:3 med hadske Ord omringer de mig og strider imod mig uden Grund;

109:4 til Løn for min Kærlighed er de mig fjendske, skønt jeg er idel Bøn;

109:5 de gør mig ondt for godt, gengælder min Kærlighed med Had.

109:6 Straf ham for hans Gudløshed, lad en Anklager stå ved hans højre,

109:7 lad ham gå dømt fra Retten, hans Bøn blive regnet for Synd;

109:8 hans Livsdage blive kun få, hans Embede tage en anden;

109:9 hans Børn blive faderløse, hans Hustru vorde Enke;

109:10 hans Børn flakke om og tigge, drives bort fra et øde Hjem;

109:11 Ågerkarlen rage efter alt, hvad han har, og fremmede rane hans Gods;

109:12 ingen være langmodig imod ham, ingen ynke hans faderløse;

109:13 hans Afkom gå til Grunde, hans Navn slettes ud i næste Slægt:

109:14 lad hans Fædres Skyld ihukommes hos HERREN, lad ikke hans Moders Synd slettes ud,

109:15 altid være de, HERREN for Øje; hans Minde vorde udryddet af Jorden,

109:16 fordi det ej faldt ham ind at vise sig god, men han forfulgte den arme og fattige og den, hvis Hjerte var knust til Døde;

109:17 han elsked Forbandelse, så lad den nå ham; Velsignelse yndede han ikke, den blive ham fjern!

109:18 Han tage Forbandelse på som en Klædning, den komme som Vand i hans Bug, som Olie ind i hans Ben;

109:19 den blive en Dragt, han tager på, et Bælte, han altid bærer!

109:20 Det være mine Modstanderes Løn fra HERREN, dem, der taler ondt mod min Sjæl.

109:21 Men du, o HERRE, min Herre, gør med mig efter din Godhed og Nåde, frels mig for dit Navns Skyld!

109:22 Thi jeg er arm og fattig, mit Hjerte vånder sig i mig;

109:23 som Skyggen, der hælder, svinder jeg bort, som Græshopper rystes jeg ud;

109:24 af Faste vakler mine Knæ, mit Kød skrumper ind uden Salve;

109:25 til Spot for dem er jeg blevet, de ryster på Hovedet, når de

109:26 Hjælp mig, HERRE min Gud, frels mig efter din Miskundhed,

109:27 så de sander, det var din Hånd, dig, HERRE, som gjorde det!

109:28 Lad dem forbande, du vil velsigne, mine uvenner vorde til Skamme, din Tjener glæde sig;

109:29 lad mine Fjender klædes i Skændsel, iføres Skam som en Kappe!

109:30 Med min Mund vil jeg højlig takke HERREN, prise ham midt i Mængden;

109:31 thi han står ved den fattiges højre at fri ham fra dem, der dømmer hans Sjæl.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase