Index: Danish Bible

 

Salme 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

119:1 Salige de, hvis Vandel er fulde, som vandrer i HERRENs Lov.

119:2 Salige de, der agter på hans Vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte.

119:3 de, som ikke gør Uret, men vandrer på hans Veje.

119:4 Du har givet dine Befalinger, for at de nøje skal holdes.

119:5 O, måtte jeg vandre med faste Skridt, så jeg holder dine Vedtægter!

119:6 Da skulde jeg ikke blive til - Skamme, thi jeg så hen til alle dine Bud.

119:7 Jeg vil takke dig af oprigtigt Hjerte, når jeg lærer din Retfærds Lovbud.

119:8 Jeg vil holde dine Vedtægter, svigt mig dog ikke helt!

119:9 Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at bolde sig efter dit Ord.

119:10 Af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud!

119:11 Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.

119:12 Lovet være du, HERRE, lær mig dine Vedtægter!

119:13 Jeg kundgør med mine Læber alle din Munds Lovbud.

119:14 Jeg glæder mig over dine Vidnesbyrds Vej, som var det al Verdens Rigdom.

119:15 Jeg vil grunde på dine Befalinger og se til dine Stier.

119:16 I dine Vedtægter har jeg min Lyst, jeg glemmer ikke dit Ord.

119:17 Und din Tjener at leve, at jeg kan holde dit Ord.

119:18 Oplad mine Øjne, at jeg må skue de underfulde Ting i din Lov.

119:19 Fremmed er jeg på Jorden, skjul ikke dine Bud for mig!

119:20 Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud.

119:21 Du truer de frække; forbandede er de, der viger fra dine Bud.

119:22 Vælt Hån og Ringeagt fra mig, thi jeg agter på dine Vidnesbyrd.

119:23 Om Fyrster oplægger Råd imod mig, grunder din Tjener på dine Vedtægter.

119:24 Ja, dine Vidnesbyrd er min Lyst, det er dem, der giver mig Råd.

119:25 I Støvet ligger min Sjæl, hold mig i Live efter dit Ord!

119:26 Mine Veje lagde jeg frem, og du bønhørte mig, dine Vedtægter lære du mig.

119:27 Lad mig fatte dine Befalingers Vej og grunde på dine Undere.

119:28 Af Kummer græder. min Sjæl, oprejs mig efter dit Ord!

119:29 Lad Løgnens Vej være langt fra mig og skænk mig i Nåde din Lov!

119:30 Troskabs Vej har jeg valgt, dine Lovbud attrår jeg.

119:31 Jeg hænger ved dine Vidnesbyrd, lad mig ikke beskæmmes, HERRE!

119:32 Jeg vil løbe dine Buds Vej, thi du giver mit Hjerte at ånde frit.

119:33 Lær mig, HERRE, dine Vedtægters Vej, så jeg agter derpå til Enden.

119:34 Giv mig Kløgt, så jeg agter på din Lov og holder den af hele mit Hjerte.

119:35 Før mig ad dine Buds Sti, thi jeg har Lyst til dem.

119:36 Bøj mit Hjerte til dine Vidnesbyrd og ej til uredelig Vinding.

119:37 Vend mine Øjne bort fra Tant, hold mig i Live ved dit Ord!

119:38 Stadfæst for din Tjener dit Ord, så jeg lærer at frygte dig.

119:39 Hold borte fra mig den Skændsel, jeg frygter, thi dine Lovbud er gode.

119:40 Se, dine Befalinger længes jeg efter, hold mig i Live ved din Retfærd!

119:41 Lad din Miskundhed komme over mig, HERRE, din Frelse efter dit Ord,

119:42 så jeg har Svar til dem, der spotter mig, thi jeg stoler på dit Ord.

119:43 Tag ikke ganske Sandheds Ord fra min Mund, thi jeg bier på dine Lovbud.

119:44 Jeg vil stadig holde din Lov, ja evigt og altid;

119:45 jeg vil vandre i åbent Land, thi dine Befalinger ligger mig på Sinde.

119:46 Jeg vil tale om dine Vidnesbyrd for Konger uden at blues;

119:47 jeg vil fryde mig over dine Bud, som jeg højlige elsker;

119:48 jeg vil udrække Hænderne mod dine Bud og grunde på dine Vedtægter.

119:49 Kom Ordet til din Tjener i Hu, fordi du har ladet mig håbe.

119:50 Det er min Trøst i Nød, at dit Ord har holdt mig i Live.

119:51 De frække hånede mig såre, dog veg jeg ej fra din Lov.

119:52 Dine Lovbud fra fordum, HERRE, kom jeg i Hu og fandt Trøst.

119:53 Harme greb mig over de gudløse, dem, der slipper din Lov.

119:54 Dine vedtægter blev mig til Sange i min Udlændigheds Hus.

119:55 Om Natten kom jeg dit Navn i Hu, HERRE, jeg holdt din Lov.

119:56 Det blev min lykkelige Lod: at agte på dine Befalinger.

119:57 Min Del er HERREN, jeg satte mig for at holde dine Ord.

119:58 Jeg bønfaldt dig af hele mit Hjerte, vær mig nådig efter dit Ord!

119:59 Jeg overtænkte mine Veje og styred min Fod tilbage til dine Vidnesbyrd.

119:60 Jeg hasted og tøved ikke med at holde dine Bud.

119:61 De gudløses Snarer omgav mig, men jeg glemte ikke din Lov.

119:62 Jeg, står op ved Midnat og takker dig for dine retfærdige Lovbud.

119:63 Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.

119:64 Jorden er fuld af din Miskundhed, HERRE, lær mig dine Vedtægter!

119:65 Du gjorde vel mod din Tjener, HERRE, efter dit Ord.

119:66 Giv mig Forstand og indsigt, thi jeg tror på dine Bud.

119:67 For jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit Ord.

119:68 God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!

119:69 De frække tilsøler mig med Løgn, men på dine Bud tager jeg hjerteligt Vare.

119:70 Deres Hjerte er dorskt som Fedt, jeg har min Lyst i din Lov.

119:71 Det var godt, at jeg blev ydmyget, så jeg kunde lære dine Vedtægter.

119:72 Din Munds Lov er mig mere værd end Guld og Sølv i Dynger.

119:73 Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt; så jeg kan lære dine Bud!

119:74 De, der frygter dig, ser mig og glædes, thi jeg bier på dit Ord.

119:75 HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.

119:76 Lad din Miskundhed være min Trøst efter dit Ord til din Tjener!

119:77 Din Barmhjertighed finde mig, at jeg må leve, thi din Lov er min Lyst.

119:78 Lad de frække beskæmmes, thi de gør mig skammelig Uret, jeg grunder på dine Befalinger.

119:79 Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig, de, der kender dine Vidnesbyrd.

119:80 Lad mit Hjerte være fuldkomment i dine Vedtægter, at jeg ikke skal blive til Skamme.

119:81 Efter din Frelse længes min Sjæl, jeg bier på dit Ord.

119:82 Mine Øjne længes efter dit Ord og siger: "Hvornår mon du trøster mig?"

119:83 Thi jeg er som en Lædersæk i Røg, men dine Vedtægter glemte jeg ikke.

119:84 Hvor langt er vel din Tjeners Liv? Når vil du dømme dem, der forfølger mig?

119:85 De frække grov mig Grave, de, som ej følger din Lov.

119:86 Alle dine Bud er trofaste, med Løgn forfølger man mig, o hjælp mig!

119:87 De har næsten tilintetgjort mig på Jorden, men dine Befalinger slipper jeg ikke.

119:88 Hold mig i Live efter din Miskundhed, at jeg kan holde din Munds Vidnesbyrd.

119:89 HERRE, dit Ord er evigt, står fast i Himlen.

119:90 Din Trofasthed varer fra Slægt til Slægt, du grundfæsted Jorden, og den står fast.

119:91 Dine Lovbud står fast, de holder dine Tjenere oppe.

119:92 Havde din Lov ej været min Lyst, da var jeg omkommet i min Elende.

119:93 Aldrig i Evighed glemmer jeg dine Befalinger, thi ved dem holdt du mig i Live.

119:94 Din er jeg, frels mig, thi dine Befalinger ligger mig på Sinde.

119:95 De gudløse lurer på at lægge mig øde, dine Vidnesbyrd mærker jeg mig.

119:96 For alting så jeg en Grænse, men såre vidt rækker dit Bud.

119:97 Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele Dagen grunder jeg på den.

119:98 Dit Bud har gjort mig visere end mine Fjender, thi det er for stedse mit.

119:99 Jeg er klogere end alle mine Lærere, thi jeg grunder på dine Vidnesbyrd.

119:100 Jeg har mere Forstand end de gamle; jeg agter på dine Bud.

119:101 Jeg holder min Fod fra hver Vej, som er ond, at jeg kan holde dit Ord.

119:102 Fra dine Lovbud veg jeg ikke, thi du underviste mig.

119:103 Hvor sødt er dit Ord for min Gane, sødere end Honning for min Mund.

119:104 Ved dine Befalinger fik jeg Forstand, så jeg hader al Løgnens Vej.

119:105 Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys på min Sti.

119:106 Jeg svor en Ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.

119:107 Jeg er såre ydmyget, HERRE, hold mig i Live efter dit Ord!

119:108 Lad min Munds frivillige Ofre behage dig, HERRE, og lær mig dine Lovbud!

119:109 Altid går jeg med Livet i Hænderne, men jeg glemte ikke din Lov.

119:110 De gudløse lægger Snarer for mig, men fra dine Befalinger for jeg ej vild.

119:111 Dine Vidnesbyrd fik jeg til evigt Eje, thi de er mit Hjertes Glæde.

119:112 Jeg bøjed mit Hjerte til at holde dine Vedtægter for evigt til Enden.

119:113 Jeg hader tvesindet Mand, men jeg elsker din Lov.

119:114 Mit Skjul og mit Skjold er du, jeg bier på dit Ord.

119:115 Vig fra mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds Bud.

119:116 Støt mig efter dit Ord, at jeg må leve, lad mig ikke beskæmmes i mit Håb!

119:117 Hold mig oppe, at jeg må frelses og altid have min Lyst i dine Vedtægter!

119:118 Du forkaster alle, der farer vild fra dine Vedtægter, thi de higer efter Løgn.

119:119 For Slagger regner du alle Jordens gudløse, derfor elsker jeg dine Vidnesbyrd.

119:120 Af Rædsel for dig gyser mit Kød, og jeg frygter for dine Lovbud.

119:121 Ret og Skel har jeg gjort, giv mig ikke hen til dem, der trænger mig!

119:122 Gå i Borgen for din Tjener, lad ikke de frække trænge mig!

119:123 Mine Øjne vansmægter efter din Frelse og efter dit Retfærds Ord.

119:124 Gør med din Tjener efter din Miskundhed og lær mig dine Vedtægter!

119:125 Jeg er din Tjener, giv mig Indsigt, at jeg må kende dine Vidnesbyrd!

119:126 Det er Tid for HERREN at gribe ind, de har krænket din Lov.

119:127 Derfor elsker jeg dine Bud fremfor Guld og Skatte.

119:128 Derfor følger jeg oprigtigt alle dine Befalinger og hader hver Løgnens Sti.

119:129 Underfulde er dine Vidnesbyrd, derfor agted min Sjæl på dem.

119:130 Tydes dine Ord, så bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.

119:131 Jeg åbned begærligt min Mund, thi min Attrå stod til dine Bud.

119:132 Vend dig til mig og vær mig nådig, som Ret er for dem, der elsker dit Navn!

119:133 Lad ved dit Ord mine Skridt blive faste og ingen Uret få Magten over mig!

119:134 Udløs mig fra Menneskers Vold, at jeg må holde dine Befalinger!

119:135 Lad dit Ansigt lyse over din Tjener og lær mig dine Vedtægter!

119:136 Vand i Strømme græder mine Øjne, fordi man ej holder din Lov.

119:137 Du er retfærdig, HERRE, og retvise er dine Lovbud.

119:138 Du slog dine Vidnesbyrd fast ved Retfærd og Troskab så såre.

119:139 Min Nidkærhed har fortæret mig, thi mine Fjender har glemt dine Ord.

119:140 Dit Ord er fuldkommen rent, din Tjener elsker det.

119:141 Ringe og ussel er jeg, men dine Befalinger glemte jeg ikke.

119:142 Din Retfærd er Ret for evigt, din Lov er Sandhed.

119:143 Trængsel og Angst har ramt mig, men dine Bud er min Lyst.

119:144 Dine Vidnesbyrd er Ret for evigt, giv mig indsigt, at jeg må leve!

119:145 Jeg råber af hele mit Hjerte, svar mig, HERRE, jeg agter på dine Vedtægter.

119:146 Jeg råber til dig, o frels mig, at jeg kan holde dine Vidnesbyrd!

119:147 Årle råber jeg til dig om Hjælp, og bier på dine Ord.

119:148 Før Nattevagtstimerne våger mine Øjne for at grunde på dit Ord.

119:149 Hør mig efter din Miskundhed, HERRE, hold mig i Live efter dit Lovbud!

119:150 De, der skændigt forfølger mig, er mig nær, men de er langt fra din Lov.

119:151 Nær er du, o HERRE, og alle dine Bud er Sandhed.

119:152 For længst vandt jeg Indsigt af dine Vidnesbyrd, thi du har grundfæstet dem for evigt.

119:153 Se min Elende og fri mig, thi jeg glemte ikke din Lov.

119:154 Før min Sag og udløs mig, hold mig i Live efter dit Ord!

119:155 Frelsen er langt fra de gudløse, thi dine Vedtægter ligger dem ikke, på Sinde.

119:156 Din Barmhjertighed er stor, o HERRE, hold mig i Live efter dine Lovbud!

119:157 Mange forfølger mig og er mig fjendske, fra dine Vidnesbyrd veg jeg ikke.

119:158 Jeg væmmes ved Synet af troløse, der ikke holder dit Ord.

119:159 Se til mig, thi jeg elsker dine Befalinger, HERRE, hold mig i Live efter din Miskundhed!

119:160 Summen af dit Ord er Sandhed, og alt dit retfærdige Lovbud varer evigt.

119:161 Fyrster forfulgte mig uden Grund, men mit Hjerte frygted dine Ord.

119:162 Jeg glæder mig over dit Ord som en, der har gjort et vældigt Bytte.

119:163 Jeg hader og afskyr Løgn, din Lov har jeg derimod kær.

119:164 Jeg priser dig syv Gange daglig for dine retfærdige Lovbud.

119:165 Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.

119:166 Jeg håber på din Frelse, HERRE, og jeg har holdt dine Bud.

119:167 Min Sjæl har holdt dine Vidnesbyrd, jeg har dem såre kære.

119:168 Jeg holder dine Befalinger og Vidnesbyrd, thi du kender alle mine Veje.

119:169 Lad min Klage nå frem for dit Åsyn, HERRE, giv mig Indsigt efter dit Ord!

119:170 Lad min Bøn komme frem for dit Åsyn, frels mig efter dit Ord!

119:171 Mine Læber skal synge din Pris, thi du lærer mig dine Vedtægter.

119:172 Min Tunge skal synge om dit Ord, thi alle dine Bud er Retfærd.

119:173 Lad din Hånd være mig til Hjælp, thi jeg valgte dine Befalinger.

119:174 Jeg længes efter din Frelse, HERRE, og din Lov er min Lyst.

119:175 Gid min Sjæl må leve, at den kan prise dig, og lad dine Lovbud være min Hjælp!

119:176 Farer jeg vild som det tabte Får, så opsøg din Tjener, thi jeg glemte ikke dine Bud.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase