Index: Danish Bible

 

Ezekiel 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

48:1 Følgende er navnene på stammerne: Yderst i nord fra havet i retning af Hetlon til det sted, hvor Vejen går til Hamat, og videre til Hazar-Enon, med Damaskuss Område mod Nord ved Siden af Hamat, fra Østsiden til Vestsiden: Dan, een Stammelod;

48:2 langs Dans Område fra Østsiden til Vestsiden: Aser, een Stammelod;

48:3 langs Asers Område fra Østsiden til Vestsiden: Naftali, een Stammelod;

48:4 langs Naftalis Område fra Østsiden til Vestsiden: Manasse, een Stammelod;

48:5 langs Manasses Område fra Østsiden til Vestsiden: Efraim, een Stammelod;

48:6 langs Efrainms Område fma Østsiden til Vestsiden: Ruben, een Stammelod;

48:7 langs Rubens Område fra Østsiden til Vestsiden: Juda, een Stammelod.

48:8 Langs Judas Område fra Østsiden til Vestsiden skal Offerydelsen, som I yder, være 25.000 Alen bred og lige så lang som hver Stammelod fra Østsiden til Vestsiden; og Helligdommen skal ligge i Midten.

48:9 Offerydelsen, som I skal yde HERREN, skal være 25.000 Alen lang og 20.800 Alen bred;

48:10 og den hellige Offerydelse skal tilhøre følgende: Præsterne skal have et Stykke, som mod Nord er 25.000 Alen langt, mod Vest 10.000 Alen bredt, mod Øst 10.000 Alen bredt og mod Syd 25.000 Alen langt; og HERRENs Helligdom skal ligge i Midten.

48:11 De helligede Præster, Zadoks Efterkommere, som tog Vare på, hvad jeg vilde have varetaget, og ikke som Leviterne for vild, da Israeliterne gjorde det,

48:12 skal det tilhøre som en Offerydelse af Landets Offerydelse, et højhelligt Område langs Leviternes.

48:13 Og Leviterne skal have et lige så stort Område som Præsterne, 25.000 Alen langt og 10.000 Alen bredt; den samlede Længde bliver således 25.000 Alen, Bredden 20.000.

48:14 De må ikke sælge eller bortbytte noget deraf eller overdrage denne førstegrøde af Landet til andre, thi den er helliget HERREN.

48:15 Det Stykke på 5.000 Alens Bredde, som er tilovers af Offerydelsens Bredde langs de 25.000 Alen, skal være uindviet Land og tilfalde Byen til Boliger og Græsgang, og Byen skal ligge i Midten;

48:16 dens Mål skal være følgende: Nordsiden 4.500 Alen, Sydsiden 4.500, Østsiden 4.500 og Vestsiden 4.500.

48:17 Byens Græsgang skal være 250 Alen mod Nord, 250 mod Syd, 250 mod Øst og 250 mod Vest.

48:18 Af det Stykke, som endnu er tilovers langs med den hellige Offerydelse, 10.000 Alen mod Øst og 10.000 mod Vest, skal Afgrøden tjene Byens indbyggere til Mad.

48:19 Byens Befolkning skal sammensættes således, at Folk fra alle israels Stammer bor der:

48:20 I alt skal I som Offerydelse yde en Firkant på 25.000 Alen, den hellige Offerydelse foruden Byens Grundejendom.

48:21 Men Resten skal tilfalde Fyrsten; hvad der ligger på begge Sider af den hellige Offerydelse og Byens Grundejendom, østen for de 25.000 Alen hen til Østgrænsen og vesten for de 25.000 Alen hen til Vestgrænsen, langs Stammelodderne, skal tilhøre Fyrsten; den hellige Offerydelse, Templets Helligdomn i Midten

48:22 og Leviternes og Byens Grundejendom skal ligge midt imellem de Stykker, som tilfalder Fyrsten mellem Judas og Benjamins Område.

48:23 Så følger de sidste Stammer: Fra Østsiden til Vestsiden Benjammmin, een Stammelod;

48:24 langs Benjamins Område fra Østsiden til Vestsiden: Simeon, een Stammelod;

48:25 langs Simeons Område fra Østsiden til Vestsiden: Issakar, een Stammelod;

48:26 langs Issakars Område fra Østsiden til Vestsiden: Zebulon, een Stammelod;

48:27 langs Zebulons Område fra Østsiden til Vestsiden: Gad, een Stammelod;

48:28 og langs Gads Område på Sydsiden skal Grænsen gå fra Tamar over Meribas Vandved Kadesj til Bækken ud til det store Hav.

48:29 Det er det Land, I ved Lodkastning skal udskifte som Arvelod til Israels Stammer, og det er deres Stammelodder, lyder det fra den Herre HERREN.

48:30 Følgende er Byens udgange; Byens Porte skal opkaldes efter Israels Stammer:

48:31 På Nordsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Rubens, den anden Judas og den tredje Levis;

48:32 på Østsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Josefs, den anden Benjamins og den tredje Dans;

48:33 på Sydsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Simeons, den anden Issakars og den tredje Zebulons;

48:34 på Vestsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Gads, den anden Asers og den tredje Naftalis.

48:35 Omkredsen er 18.000 Alen. Og Byens Navn skal herefter være: HERREN er der.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase