Index: Danish Bible

 

Matthæus 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

1:1 Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtsbog.

1:2 Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre;

1:3 og Juda avlede Fares og Zara med Thamar; og Fares avlede Esrom; og Esrom avlede Aram;

1:4 og Aram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Nasson; og Nasson avlede Salmon;

1:5 og Salmon avlede Boas med Rakab; og Boas avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Isaj;

1:6 og Isaj avlede Kong David; og David avlede Salomon med Urias's Hustru;

1:7 og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa;

1:8 og Asa avlede Josafat; og Josafat avlede Joram; og Joram avlede Ozias;

1:9 og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Akas; og Akas avlede Ezekias;

1:10 og Ezekias avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias;

1:11 og Josias avlede Jekonias og hans Brødre på den Tid, da Bortførelsen til Babylon fandt Sted.

1:12 Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel;

1:13 og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim: og Eliakim avlede Azor;

1:14 og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Akim; og Akim avlede Eliud;

1:15 og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob;

1:16 og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

1:17 Altså ere alle Slægtledene fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled.

1:18 Men med Jesu Kristi Fødsel gik det således til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Helligånd.

1:19 Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig og ikke vilde beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende.

1:20 Men idet han tænkte derpå, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligånd.

1:21 Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder."

1:22 Men dette er alt sammen sket, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, som siger:

1:23 "Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel", hvilket er udlagt: Gud med os.

1:24 Men da Josef vågnede op at Søvnen, gjorde han, som Herrens Engel havde befalet ham, og han tog sin Hustru til sig.

1:25 Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin Søn, den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase