Index: Danish Bible

 

Lukas 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

3:1 Men i Kejser Tiberius's femtende Regeringsår, da Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa, og Herodes var Fjerdingsfyrste i Galilæa, og hans Broder Filip var Fjerdingsfyrste i Ituræa og Trakonitis's Land og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene,

3:2 medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.

3:3 Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse,

3:4 som der er skrevet i Profeten Esajas's Talers Bog: "Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne;

3:5 hver Dal skal opfyldes, og hvert Bjerg og Høj skal nedtrykkes, og det krumme skal gøres lige, og de ujævne Veje skulle gøres jævne;

3:6 og alt Kød skal se Guds Frelse."

3:7 Han sagde altså til de Skarer, som gik ud for at døbes af ham: "I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

3:8 Bærer da Frugter, som ere Omvendelsen værdige, og begynder ikke at sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Sten.

3:9 Men Øksen ligger også allerede ved Roden af Træerne; så bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden."

3:10 Og Skarerne spurgte ham og sagde: "Hvad skulle vi da gøre?"

3:11 Men han svarede og sagde til dem: "Den, som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og den, som har Mad, gøre ligeså!"

3:12 Men også Toldere kom for at døbes, og de sagde til ham: "Mester! hvad skulle vi gøre?"

3:13 Men han sagde til dem: "Kræver intet ud over, hvad eder er forordnet."

3:14 Men også Krigsfolk spurgte ham og sagde: "Hvad skulle vi da gøre?" Og han sagde til dem: "Øver ikke Vold imod nogen, bruger ikke Underfundighed imod nogen, og lader eder nøje med eders Sold!"

3:15 Men da Folket var i Forventning, og alle tænkte i deres Hjerter om Johannes, om ikke han skulde være Kristus,

3:16 da svarede Johannes og sagde til alle: "Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligånd og Ild.

3:17 Hans Kasteskovl er i hans Hånd, for at han skal gennemrense sin Lo og sanke Hveden i sin Lade, men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild."

3:18 Ligeså formanede han også Folket om mange andre Ting og forkyndte dem Evangeliet.

3:19 Men da Fjerdingsfyrsten Herodes blev revset af ham for hans Broders Hustru, Herodias's Skyld og for alt det onde, som Herodes gjorde,

3:20 så føjede han til alt det øvrige også dette, at han kastede Johannes i Fængsel.

3:21 Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da også Jesus var bleven døbt og bad, at Himmelen åbnedes,

3:22 og at den Helligånd dalede ned over ham i legemlig Skikkelse som en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: "Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag."

3:23 Og Jesus selv var omtrent tredive År, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,

3:24 Matthats Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs Søn, Josefs Søn,

3:25 Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn,

3:26 Måths Søn, Mattathias's Søn, Semeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn,

3:27 Joanans Søn, Resas Søn, Zorobabels Søn; Salathiels Søn, Neris Søn.

3:28 Melkis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmadams Søn, Ers Søn,

3:29 Jesu Søn, Eliezers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn,

3:30 Simeons Søn, Judas Søn, Josets Søn, Jonams Søn, Eliakims Søn,

3:31 Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn,

3:32 Isajs Søn, Obeds Søn, Boas's Søn, Salmons Søn, Nassons Søn,

3:33 Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Fares's Søn, Judas Søn,

3:34 Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Sn,

3:35 Seruks Søn, Ragaus Søn, Faleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn,

3:36 Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn,

3:37 Methusalas Søn, Enoks Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Kajnans Søn,

3:38 Enos's Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase