Index: Danish Bible

 

Johannes 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

1:1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

1:2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.

1:3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.

1:4 I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

1:5 Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke.

1:6 Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.

1:7 Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.

1:8 Han var ikke Lyset, men han skulde vidne om Lyset.

1:9 Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden.

1:10 Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.

1:11 Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke imod ham.

1:12 Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;

1:13 hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud.

1:14 Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en Herlighed, som en enbåren Søn har den fra sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

1:15 Johannes vidner om ham og råber og siger: "Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig."

1:16 Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Nåde over Nåde.

1:17 Thi Loven blev given ved Moses; Nåden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

1:18 Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbårne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.

1:19 Og dette er Johannes's Vidnesbyrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud fra Jerusalem, for at de skulde spørge ham: "Hvem er du?"

1:20 Og han bekendte og nægtede ikke, og han bekendte: "Jeg er ikke Kristus."

1:21 Og de spurgte ham: "Hvad da? Er du Elias?" Han siger: "Det er jeg ikke." "Er du Profeten?" Og han svarede: "Nej."

1:22 Da sagde de til ham: "Hvem er du? For at vi kunne give dem Svar, som have udsendt os; hvad siger du om dig selv?"

1:23 Han sagde: "Jeg er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Jævner Herrens Vej, som Profeten Esajas har sagt."

1:24 Og de vare udsendte fra Farisæerne,

1:25 og de spurgte ham og sagde til ham: "Hvorfor døber du da, dersom du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?"

1:26 Johannes svarede dem og sagde: "Jeg døber med Vand; midt iblandt eder står den, I ikke kende,

1:27 han som kommer efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse."

1:28 Dette skete i Bethania hinsides Jordan, hvor Johannes døbte.

1:29 Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: "Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd!

1:30 Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig.

1:31 Og jeg kendte ham ikke; men for at han skulde åbenbares for Israel, derfor er jeg kommen og døber med Vand."

1:32 Og Johannes vidnede og sagde: "Jeg har set Ånden dale ned som en Due fra Himmelen, og den blev over ham.

1:33 Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligånd.

1:34 Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn."

1:35 Den næste Dag stod Johannes der atter og to af hans Disciple.

1:36 Og idet han så på Jesus,som gik der,siger han: "Se det Guds Lam!"

1:37 Og de to Disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus.

1:38 Men Jesus vendte sig om, og da han så dem følge sig, siger han til dem: "Hvad søge I efter?" Men de sagde til ham: "Rabbi! (hvilket udlagt betyder Mester) hvor opholder du dig?"

1:39 Han siger til dem: "Kommer og ser!" De kom da og så, hvor han opholdt sig, og de bleve hos ham den Dag; det var ved den Tiende Time.

1:40 Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.

1:41 Denne finder først sin egen Broder Simon og siger til ham: "Vi have fundet Messias" (hvilket er udlagt: Kristus).

1:42 Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sagde: "Du er Simon, Johannes's Søn; du skal hedde Kefas" (det er udlagt: Petrus).

1:43 Den næste Dag vilde han drage derfra til Galilæa; og han finder Filip. Og Jesus siger til ham: "Følg mig!"

1:44 Men Filip var fra Bethsajda, fra Andreas's og Peters By.

1:45 Filip finder Nathanael og siger til ham: "Vi have fundet ham, hvem Moses i Loven og ligeså Profeterne have skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth."

1:46 Og Nathanael sagde til ham: "Kan noget godt være fra Nazareth?" Filip siger til ham: "Kom og se!"

1:47 Jesus så Nathanael komme til sig, og han siger om ham: "Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig."

1:48 Nathanael siger til ham: "Hvorfra kender du mig?" Jesus svarede og sagde til ham: "Førend Filip kaldte dig, så jeg dig, medens du var under Figentræet."

1:49 Nathanael svarede ham: "Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge."

1:50 Jesus svarede og sagde til ham: "Tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg så dig under Figentræet? Du skal se større Ting end disse."

1:51 Og han siger til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle fra nu af se Himmelen åbnet og Guds Engle stige op og stige ned over Menneskesønnen."

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase