Index: Danish Bible

 

Galaterne 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5:1 Til Friheden har Kristus frigjort os. Så står nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Åg!

5:2 Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder.

5:3 Men jeg vidner atter for hvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele Loven.

5:4 I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Nåden.

5:5 Vi vente jo ved Ånden af Tro Retfærdigheds Håb.

5:6 Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

5:7 I vare godt på Vej; hvem har hindret eder i at adlyde Sandhed?

5:8 Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder.

5:9 En liden Surdejg syrer hele Dejgen.

5:10 Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er.

5:11 Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Så er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

5:12 Gid de endog måtte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder!

5:13 I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

5:14 Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: "Du skal elske din Næste som dig selv."

5:15 Men når I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!

5:16 Men jeg siger: Vandrer efter Ånden, så fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.

5:17 Thi Kødet begærer imod Ånden, og Ånden imod Kødet; disse stå nemlig hinanden imod,for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til.

5:18 Men når I drives af Ånden, ere I ikke under Loven.

5:19 Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom: Utugt, Urenhed, Uterlighed,

5:20 Afgudsdyrkelse,Trolddom,Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,

5:21 Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg også før har sagt, at de, som øve sådanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.

5:22 Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

5:23 Sagtmodighed, Afholdenhed Imod sådanne er Loven ikke,

5:24 men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer.

5:25 Når vi leve ved Ånden, da lader os også vandre efter Ånden!

5:26 Lader os ikke have Lyst til tom Ære, så at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase