Index: Danish Bible

 

1 Johannes 4

[1] [2] [3] [4] [5]

4:1 I elskede! tror ikke enhver Ånd, men prøver Ånderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgåede i Verden.

4:2 Derpå kende I Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.

4:3 Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.

4:4 Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.

4:5 De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem.

4:6 Vi ere af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er af

4:7 I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.

4:8 Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.

4:9 Deri blev Guds Kærlighed åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.

4:10 Deri består Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.

4:11 I elskede! har Gud således elsket os, da ere også vi skyldige at elske hverandre.

4:12 Ingen har nogen Sinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans Kærlighed er fuldkommet i os.

4:13 Derpå kende vi, at vi blive i ham, og han i os, at han har givet os af sin Ånd.

4:14 Og vi have skuet og vidne, at Faderen bar udsendt Sønnen til Frelser for Verden.

4:15 Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud.

4:16 Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.

4:17 Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed på Dommens Dag, fordi, ligesom han er, således ere også vi i denne Verden.

4:18 Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden.

4:19 Vi elske, fordi han elskede os først.

4:20 Dersom nogen siger: "Jeg elsker Gud," og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?

4:21 Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin Broder.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase