Index: Finnish 1938

 

Numbers 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

34:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

34:2 "Käske israelilaisia ja sano heille: Kun te tulette Kanaanin maahan - se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen -

34:3 niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä

34:4 ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin

34:5 ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen.

34:6 Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne.

34:7 Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen;

34:8 Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin.

34:9 Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne.

34:10 Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin;

34:11 Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella.

34:12 Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri."

34:13 Ja Mooses käski israelilaisia sanoen: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava arvalla keskenänne ja jonka Herra määräsi annettavaksi yhdeksälle ja puolelle sukukunnalle.

34:14 Sillä ruubenilaisten sukukunta perhekunnittain ja gaadilaisten sukukunta perhekunnittain ja toinen puoli Manassen sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa.

34:15 Nämä kaksi ja puoli sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa tällä puolella Jordania Jerikon kohdalla, itään päin, auringonnousuun päin."

34:16 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

34:17 "Nämä ovat niiden miesten nimet, joiden on jaettava teille se maa: pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika;

34:18 ja näiden lisäksi valitkaa päämies kustakin sukukunnasta maata jakamaan.

34:19 Nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika;

34:20 simeonilaisten sukukunnasta Semuel, Ammihudin poika;

34:21 Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika;

34:22 daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika;

34:23 joosefilaisista, manasselaisten sukukunnasta, päämies Hanniel, Eefodin poika;

34:24 efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika;

34:25 sebulonilaisten sukukunnasta päämies Elisafan, Parnakin poika;

34:26 isaskarilaisten sukukunnasta päämies Paltiel, Assanin poika;

34:27 asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika,

34:28 ja naftalilaisten sukukunnasta Pedahel, Ammihudin poika."

34:29 Nämä olivat ne, jotka Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaanin maan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase