Index: Finnish 1938

 

1 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

8:1 Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah,

8:2 neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa.

8:3 Ja Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud,

8:4 Abisua, Naaman, Ahoah,

8:5 Geera, Sefufan ja Huuram.

8:6 Ja nämä olivat Eehudin pojat - nämä olivat Geban asukkaiden perhekunta-päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin,

8:7 niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud.

8:8 Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran,

8:9 hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam,

8:10 Jeus, Sokja ja Mirma; nämä olivat hänen poikiansa, perhekunta-päämiehiä.

8:11 Ja Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal.

8:12 Ja Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin ynnä sen tytärkaupungit.

8:13 Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekunta-päämiehiä; ja he karkoittivat Gatin asukkaat,

8:14 he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot.

8:15 Ja Sebadja, Arad, Eder,

8:16 Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia.

8:17 Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

8:18 Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia.

8:19 Ja Jaakim, Sikri, Sabdi,

8:20 Elienai, Silletai, Eliel,

8:21 Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia.

8:22 Ja Jispan, Eder, Eliel,

8:23 Abdon, Sikri, Haanan,

8:24 Hananja, Eelam, Antotia,

8:25 Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia.

8:26 Ja Samserai, Seharja, Atalja,

8:27 Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia.

8:28 Nämä olivat perhekunta-päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa.

8:29 Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka.

8:30 Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab,

8:31 Gedor, Ahjo ja Seker.

8:32 Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.

8:33 Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal.

8:34 Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika.

8:35 Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas.

8:36 Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa.

8:37 Ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel.

8:38 Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia.

8:39 Ja Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet.

8:40 Ja Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, sataviisikymmentä. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase