Index: Finnish 1938

 

Ezra 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

2:1 Ja nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa,

2:2 ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä oli:

2:3 Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi;

2:4 Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi;

2:5 Aarahin jälkeläisiä seitsemänsataa seitsemänkymmentä viisi;

2:6 Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kaksitoista;

2:7 Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä;

2:8 Sattun jälkeläisiä yhdeksänsataa neljäkymmentä viisi;

2:9 Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä;

2:10 Baanin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kaksi;

2:11 Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kolme;

2:12 Asgadin jälkeläisiä tuhat kaksisataa kaksikymmentä kaksi;

2:13 Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä kuusi;

2:14 Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta viisikymmentä kuusi;

2:15 Aadinin jälkeläisiä neljäsataa viisikymmentä neljä;

2:16 Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan;

2:17 Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kolme;

2:18 Jooran jälkeläisiä sata kaksitoista;

2:19 Haasumin jälkeläisiä kaksisataa kaksikymmentä kolme;

2:20 Gibbarin jälkeläisiä yhdeksänkymmentä viisi;

2:21 beetlehemiläisiä sata kaksikymmentä kolme;

2:22 Netofan miehiä viisikymmentä kuusi;

2:23 Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan;

2:24 asmavetilaisia neljäkymmentä kaksi;

2:25 kirjat-aarimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia seitsemänsataa neljäkymmentä kolme;

2:26 raamalaisia ja gebalaisia kuusisataa kaksikymmentä yksi;

2:27 Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi;

2:28 Beetelin ja Ain miehiä kaksisataa kaksikymmentä kolme;

2:29 nebolaisia viisikymmentä kaksi;

2:30 Magbiin jälkeläisiä sata viisikymmentä kuusi;

2:31 toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä;

2:32 Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä;

2:33 loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä viisi;

2:34 jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi;

2:35 senaalaisia kolmetuhatta kuusisataa kolmekymmentä.

2:36 Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme;

2:37 Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi;

2:38 Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän;

2:39 Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista.

2:40 Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodavjan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä.

2:41 Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata kaksikymmentä kahdeksan.

2:42 Ovenvartijain jälkeläisiä oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä, kaikkiaan sata kolmekymmentä yhdeksän.

2:43 Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset,

2:44 Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset,

2:45 Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Akkubin jälkeläiset,

2:46 Haagabin jälkeläiset, Samlain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset,

2:47 Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, Reajan jälkeläiset,

2:48 Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, Gassamin jälkeläiset,

2:49 Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Beesain jälkeläiset,

2:50 Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset,

2:51 Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset,

2:52 Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset,

2:53 Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset,

2:54 Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.

2:55 Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset,

2:56 Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset,

2:57 Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Pookeret-Sebaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset.

2:58 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi.

2:59 Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia:

2:60 Delajan jälkeläisiä, Tobian jälkeläisiä, Nedokan jälkeläisiä, kuusisataa viisikymmentä kaksi.

2:61 Ja pappien poikain joukossa olivat Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään.

2:62 Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi.

2:63 Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia.

2:64 Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,

2:65 paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa mies- ja naisveisaajaa.

2:66 Hevosia heillä oli seitsemänsataa kolmekymmentä kuusi, muuleja kaksisataa neljäkymmentä viisi,

2:67 kameleja neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä.

2:68 Perhekunta-päämiehistä muutamat, tullessansa Herran temppelin sijalle, joka on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen pystyttämiseksi paikallensa.

2:69 He antoivat sen mukaan, kuin voivat, rakennusrahastoon: kuusikymmentä yksi tuhatta dareikkia kultaa, viisituhatta miinaa hopeata ja sata papinihokasta.

2:70 Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase