Index: Finnish 1938

 

Nehemiah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

7:1 Kun muuri oli rakennettu, asetin minä ovet paikoillensa; ja niiden vartioimisen saivat ovenvartijat, veisaajat ja leeviläiset tehtäväkseen.

7:2 Ja Jerusalemin päämiehiksi minä asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikön Hananjan, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu.

7:3 Ja minä sanoin heille: "Jerusalemin portteja älköön avattako, ennenkuin aurinko on polttavimmillaan; ja vartijain vielä seisoessa paikoillaan on ovet suljettava ja salvoilla teljettävä. Ja Jerusalemin asukkaita pantakoon vartioimaan, kukin vartiopaikallensa, kukin oman talonsa kohdalle.

7:4 Kaupunki oli joka suuntaan tilava ja suuri, mutta väkeä siinä oli vähän, ja taloja oli vielä rakentamatta.

7:5 Niin Jumala antoi minun sydämeeni, että minun oli koottava ylimykset, esimiehet ja kansa sukuluetteloon merkittäviksi. Silloin minä löysin niiden sukuluettelon, jotka ensin olivat tulleet sinne, ja huomasin siihen kirjoitetun:

7:6 "Nämä ovat tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta, johon Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli heidät vienyt, ja palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa,

7:7 ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Asarjan, Raamian, Nahamanin, Mordokain, Bilsanin, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Baanan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä oli:

7:8 Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi;

7:9 Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi;

7:10 Aarahin jälkeläisiä kuusisataa viisikymmentä kaksi;

7:11 Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kahdeksantoista;

7:12 Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä;

7:13 Sattun jälkeläisiä kahdeksansataa neljäkymmentä viisi;

7:14 Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä;

7:15 Binnuin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kahdeksan;

7:16 Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kahdeksan;

7:17 Asgadin jälkeläisiä kaksituhatta kolmesataa kaksikymmentä kaksi;

7:18 Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä seitsemän;

7:19 Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta kuusikymmentä seitsemän;

7:20 Aadinin jälkeläisiä kuusisataa viisikymmentä viisi;

7:21 Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan;

7:22 Haasumin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kahdeksan;

7:23 Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentäneljä;

7:24 Haarifin jälkeläisiä sata kaksitoista;

7:25 gibeonilaisia yhdeksänkymmentä viisi;

7:26 Beetlehemin ja Netofan miehiä sata kahdeksankymmentä kahdeksan;

7:27 Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan;

7:28 Beet-Asmavetin miehiä neljäkymmentä kaksi;

7:29 Kirjat-Jearimin, Kefiran ja Beerotin miehiä seitsemänsataa neljäkymmentä kolme;

7:30 Raaman ja Geban miehiä kuusisataa kaksikymmentä yksi;

7:31 Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi;

7:32 Beetelin ja Ain miehiä sata kaksikymmentä kolme;

7:33 toisen Nebon miehiä viisikymmentä kaksi;

7:34 toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä;

7:35 Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä;

7:36 jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi;

7:37 loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä yksi;

7:38 senaalaisia kolmetuhatta yhdeksänsataa kolmekymmentä.

7:39 Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme;

7:40 Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi;

7:41 Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän;

7:42 Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista.

7:43 Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodevan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä.

7:44 Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata neljäkymmentä kahdeksan.

7:45 Ovenvartijoita oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä sata kolmekymmentä kahdeksan.

7:46 Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset,

7:47 Keeroksen jälkeläiset, Siian jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset,

7:48 Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Salmain jälkeläiset,

7:49 Haananin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset,

7:50 Reajan jälkeläiset, Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset,

7:51 Gassamin jälkeläiset, Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset,

7:52 Beesain jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusesimin jälkeläiset,

7:53 Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset,

7:54 Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset,

7:55 Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset,

7:56 Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.

7:57 Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Peridan jälkeläiset,

7:58 Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset,

7:59 Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Kooferet-Sebaimin jälkeläiset, Aamonin jälkeläiset.

7:60 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi.

7:61 Nämä ovat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addonista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia:

7:62 Delajan jälkeläiset, Tobian jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, kuusisataa neljäkymmentä kaksi.

7:63 Ja pappeja: Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset, Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut itsellensä vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään.

7:64 Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi.

7:65 Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi käyttää uurimia ja tummimia.

7:66 Koko seurakunta yhteenlaskettuna oli neljäkymmentäkaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,

7:67 paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa neljäkymmentä viisi mies- ja naisveisaajaa.

7:68 Kameleja heillä oli neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä.

7:69 Osa perhekunta-päämiehistä antoi lahjoja rakennustyötä varten. Maaherra antoi rahastoon tuhat dareikkia kultaa, viisikymmentä maljaa ja viisisataa kolmekymmentä papin-ihokasta.

7:70 Ja muutamat perhekunta-päämiehistä antoivat rakennusrahastoon kaksikymmentä tuhatta dareikkia kultaa ja kaksituhatta kaksisataa miinaa hopeata.

7:71 Ja muu kansa antoi yhteensä kaksikymmentä tuhatta dareikkia kultaa ja kaksituhatta miinaa hopeata sekä kuusikymmentä seitsemän papin-ihokasta.

7:72 Ja papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat ja osa kansasta sekä temppelipalvelijat, koko Israel, asettuivat kaupunkeihinsa. Ja niin tuli seitsemäs kuukausi, ja israelilaiset olivat jo kaupungeissansa.

7:73 []

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase