Index: Haitian Creole

 

Genesis 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

36:1 Men pitit pitit Ezaou yo. Se Ezaou sa a yo te rele Edon.

36:2 Ezaou te chwazi fi nan moun peyi Kanaran yo pou madanm. Yonn te rele Ada. Se te pitit fi Elon, yon moun Et. Yon lt te rele Olibama, pitit fi Ana, ki li menm te pitit fi Zibeyon, yon moun Evi.

36:3 Li te marye tout ak Basmat, pitit fi Izmayl la, s Nebajt.

36:4 Se Ada ki te f Elifaz pou Ezaou. Basmat te f Reouyl,

36:5 Olibama menm te f Jeouch, Jalam epi Kore. Se tout pitit sa yo Ezaou te f antan li te nan peyi Kanaran.

36:6 Yon jou, Ezaou pran madanm li yo, pitit gason l' yo, pitit fi li yo, tout moun ki te lakay li, tout mouton l' yo, tout kabrit li yo ansanm ak tou sa li te genyen nan peyi Kanaran, li pati pou yon lt peyi byen lwen Jakb, fr li.

36:7 Li te f sa paske t kote li t'ap viv ansanm ak Jakb, fr l' la, te vin tw piti pou yo. Yo te vin gen twp bt, yo pa t' kapab rete ansanm ank menm kote a.

36:8 Se konsa Ezaou, yo rele Edon tou, al rete nan mn Seyi.

36:9 Men pitit pitit Ezaou, papa moun Edon yo ki rete nan mn Seyi a.

36:10 Men non pitit gason Ezaou yo: Se te Elifaz, pitit Ada, madanm Ezaou, ak Reouyl, pitit Basmat, madanm Ezaou tou.

36:11 Men non pitit gason Elifaz yo: Se te Teman, Oma, Zefo, Gayetan ak Kenaz.

36:12 Elifaz, pitit Ezaou a, te gen yon fanm kay yo te rele Timna. Se li ki manman Amalk. Sa yo se tout pitit pitit gason Ada, madanm Ezaou.

36:13 Men non pitit gason Reouyl yo: Se te Naat, Zerak, Chanma ak Miza. Sa yo se pitit pitit gason Basmat, madanm Ezaou.

36:14 Men non pitit gason Olibama, madanm Ezaou, te f pou li: Jeouch, Jalam ak Kore. Olibama te pitit fi Ana, pitit fi Zibeyon.

36:15 Men chf branch fanmi pitit pitit Ezaou yo. Men non tout pitit gason Elifaz, premye pitit gason Ezaou a: Se te Teman, Oma, Zefo, Kenaz,

36:16 Kore, Gayetan ak Amalk. Yo tout te chf. Se pitit Elifaz sa yo ki te chf nan peyi Edon an: Yo tout se pitit pitit Ada yo ye.

36:17 Men non pitit gason Reouyl, pitit gason Ezaou a: Se te Naat, Zerak, Chanma ak Miza. Yo tout te chf tou. Se pitit Reouyl sa yo ki te chf nan peyi Edon an. Yo tout se pitit pitit Basmat, madanm Ezaou, yo ye.

36:18 Men non tout pitit gason Olibama, madan Ezaou: Se te Jeouch, Jalam ak Kore. Yo tout te chf. Se chf sa yo ki te pitit Olibama, madan Ezaou. Olibama te pitit fi Ana.

36:19 Se te non tout pitit pitit Ezaou yo sa. Yo te rele Ezaou Edon tou. Se yo ki te chf branch fanmi yo.

36:20 Men non tout pitit gason Seyi, moun peyi Ori. Se yo menm ki rete nan peyi a depi lontan. Se Lotan, Chobal, Zibeyon, Ana,

36:21 Dichon, Ez ak Dichan. Se chf moun peyi Ori yo sa. Yo se pitit gason Seyi nan peyi Edon.

36:22 Men non pitit Lotan yo: Se te Ori ak Eman. Timna te s Lotan.

36:23 Men non pitit Chobal yo: Se te Alvan, Manaat, Ebal, Chefo ak Anam.

36:24 Men non pitit Zibeyon yo: Se te Aja ak Ana. Se Ana sa a ki te jwenn sous dlo cho yo nan dez a, l l' t'ap gade bourik Zibeyon, papa l' yo.

36:25 Men non pitit Ana yo: Se te Dichon, yon gason ak Olibama, yon fi.

36:26 Men non pitit gason Dichon yo: Se te Emdan, Echban, Jitran ak Keran.

36:27 Men non pitit gason Ez yo: Se te Bilan, Zavan ak Akan.

36:28 Men non pitit gason Dichan yo: Ouz ak Aran.

36:29 Men non chf moun peyi Ori yo: Se te Lotan, Chobal, Zibeyon, Ana,

36:30 Dichon, Ez, Dichan. Se te tout chf moun Ori yo sa. Se yo ki te chf branch fanmi moun Ori yo nan peyi Seyi.

36:31 Men wa ki te gouvnen peyi Edon an, anvan te gen ankenn wa pou gouvnen pp Izrayl la.

36:32 Bela, gason Bey a, t'ap gouvnen peyi Edon. Yo te rele lavil kote li te rete a Denaba.

36:33 L Bela mouri, se Jobab, gason Zerak la, moun lavil Bozra, ki te gouvnen nan plas li.

36:34 L Jobab mouri, se Oucham, moun peyi Teman, ki te gouvnen nan plas li.

36:35 L Oucham mouri, se Adad, pitit gason Bedad la, ki te gouvnen nan plas li. Se Adad sa a ki te bat moun peyi Madyan yo nan plenn Moab la. Yo te rele lavil kote li te rete a Avit.

36:36 L Adad mouri, se Samla, moun Masreka, ki te gouvnen nan plas li.

36:37 L Samla mouri, se Sayil, moun lavil Reyobt b gwo larivy Lefrat la, ki te gouvnen nan plas li.

36:38 L Sayil mouri, se Baalanan, pitit gason Akb a, ki te gouvnen nan plas li.

36:39 L Baalanan, pitit gason Akb a, mouri, se Ada ki te gouvnen nan plas li. Yo te rele lavil kote li te rete a Paou. Madanm li te rele Metabl. Se te pitit fi Matrd ki poutt pa l' t pitit fi Mezarab.

36:40 Men lis non tout pitit Ezaou yo ki te chf ansanm ak non branch fanmi yo ak non kote yo te rete: Timna, Alva, Jett,

36:41 Olibama, Ela, Penon,

36:42 Kenaz, Teman, Mibza,

36:43 Magdiyl, Iram. Se non chf Edon yo sa ansanm ak non kote yo te rete nan peyi a. Se Ezaou ki papa yo tout nan peyi Edon.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase