Index: Haitian Creole

 

1 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

8:1 Benjamen te gen senk pitit gason. Pi gran an te rele Bela, dezym lan Achbl, twazym lan Akra,

8:2 katriym lan Nora, senkym lan Rafa.

8:3 Men non pitit Bela yo: Ada, Gera, Abiyoud,

8:4 Abichwa, Naaman, Akora,

8:5 Gera, Chefoufan ak Ouram.

8:6 -

8:7 Men non pitit Eyoud yo: Naaman, Ajija ak Gera. Yo te chf branch fanmi ki t'ap viv nan zn Geba a. Apre sa, yo mete yo dey, y' al rete Manarat. Se Gera, papa Ouza ak Akiyoud, ki te mennen yo al rete Manarat la.

8:8 -

8:9 Charayim divse ak de madanm li yo: Ouchim ak Bara. Apre sa, li al rete nan peyi Moab, li marye ak Odch ki ba li st pitit gason: Jobab, Zibya, Mecha, Malkam,

8:10 Jeou, Sakya, Mima. Tout pitit gason l' yo te chf fanmi.

8:11 Li te gen de lt pitit gason Ouchim te f pou li: Abitoub ak Elpal.

8:12 Elpal te gen twa pitit gason: Eb, Micham ak Chmd. Se Chmd sa a ki te bati lavil Ono ak lavil Ld ansanm ak tout ti bouk ki te sou kont li yo.

8:13 Berya ak Chema te chf fanmi moun ki te rete lavil Ajalon. Se yo ki te mete ansyen moun ki te rete lavil Gat yo dey.

8:14 Men pitit Berya yo: Akio, Chachak, Jeremt,

8:15 Zebadya, Arad, Ed,

8:16 Michayl, Ichpa ak Joa.

8:17 Men non pitit Elpal yo: Zebadya, Mechoulam, Izki, Eb,

8:18 Ichmerayi, Izlija ak Jobab.

8:19 Men pitit Chimyi yo: Jakim, Zikri, Zabdi,

8:20 Elyenayi, Ziltayi, Eliyl,

8:21 Adaja, Beraja ak Chimrat.

8:22 Men pitit Chachak yo: Ichpan, Eb, Eliyl,

8:23 Abdon, Zikri, Anan,

8:24 Ananya, Elam, Antotija,

8:25 Ifdeja ak Penwl.

8:26 Men pitit Jeworam yo: Chamcherayi, Chearya, Atalya,

8:27 Jarechya, Elija ak Zikri.

8:28 Chak mesye sa yo te chf fanmi yo. Yo te rete lavil Jerizalm.

8:29 Jeyl te bati lavil Gabawon kote li te rete. Madanm li te rele Maaka.

8:30 Premye pitit gason l' lan te rele Abdon. Lt pitit li yo te rele Zou, Kich, N, Nadab,

8:31 Ged, Akio, Zek

8:32 ak Miklt ki te papa Chimea. Pitit moun sa yo te rete lavil Jerizalm b kote moun ki te menm branch fanmi ak yo.

8:33 N te papa Kich ki te papa Sayil. Sayil te gen kat pitit gason: Jonatan, Malchichwa, Abinadab ak Echbaal.

8:34 Jonatan te papa Meribaal ki te papa Mika.

8:35 Mika te gen kat pitit gason: Piton, Melk, Tarea ak Akaz.

8:36 Akaz te papa Jeojada ki te gen twa pitit gason: Alemt, Azmavt ak Zimri. Zimri te papa Moza.

8:37 Moza te papa Binea ki te papa Rafad. Rafad te papa Eleaza ki te papa Azl.

8:38 Azl te gen sis pitit gason. Se te Azrikam, Bokwou, Ichmayl, Chearya, Obadya ak Anan.

8:39 Echk, fr Azl la, te gen twa pitit gason: Oulam, Jeouch ak Elifelt.

8:40 Pitit gason Oulam yo te vanyan slda ki te gen anpil ladrs nan svi ak banza. Yo te gen sansenkant (150) pitit ak pitit pitit antou. Tout moun sa yo te f pati branch fanmi Benjamen an.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase