Index: Haitian Creole

 

Psalms 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

119:1 Ala bon sa bon pou moun k'ap mennen yon lavi san repwch, pou moun k'ap mache dapre lalwa Sey a!

119:2 Ala bon sa bon pou moun ki kenbe prensip li yo, pou moun k'ap chache obeyi l' ak tout k yo!

119:3 Moun konsa p'ap f mal, y'ap mache nan chemen li mete devan yo.

119:4 Ou ban nou ld pou nou swiv. Ou mande pou nou obeyi yo san manke yonn.

119:5 Jan m' ta renmen kenbe fm pou m' toujou f sa ou mande!

119:6 Konsa, mwen p'ap janm wont l m'ap kalkile kmandman ou yo.

119:7 M'a f lwanj ou avk yon konsyans ki pwp, l m' aprann tou sa ou deside nan jistis ou.

119:8 Mwen vle f tou sa ou mande. Tanpri, pa lage m'.

119:9 Kisa yon jenn gason dwe f pou l' mennen bak li dwat? Se pou l' toujou mache jan ou di l' mache a.

119:10 Mwen chache obeyi ou ak tout k mwen. Pa kite m' dezobeyi kmandman ou yo.

119:11 Mwen sere pawl ou yo nan k mwen, pou m' pa f peche kont ou.

119:12 Msi, Bondye. Moutre m' tou sa ou vle m' f.

119:13 M'ap repete ak bouch mwen tout jijman ki soti nan bouch ou.

119:14 Mwen pran plezi m' pou m' mache dapre prensip ou yo, tankou si m' te gen tout richs sou lat.

119:15 M'ap kalkile sa ou ban nou ld f. M'ap egzaminen chemen ou mete devan nou.

119:16 Mwen pran tout plezi m' nan f sa ou mande. Mwen p'ap bliye pawl ou yo.

119:17 Aji byen av m', mwen menm k'ap svi ou la, pou m' ka viv, pou m' ka f tou sa ou di m' f.

119:18 Louvri je m' pou m' ka w bl bagay ki nan lalwa ou la.

119:19 Se pase m'ap pase sou t a. Tanpri, pa anpeche m' konnen kmandman ou yo.

119:20 Se tout tan k m' ap bat, tlman mwen anvi konnen sa ou deside.

119:21 Ou rele dy awogan yo, bann madichon sa yo k'ap dezobeyi kmandman ou yo.

119:22 Pa kite yo joure m', pa kite yo meprize m', paske mwen te kenbe prensip ou yo.

119:23 Menm si chf yo chita pou pale m' mal, mwen menm k'ap svi ou la, m'ap kalkile sou sa ou vle m' f a.

119:24 Prensip ou yo f k m' kontan. Se yo ki ban m' konsy sa pou m' f.

119:25 Mwen kouche at nan pousy a! Ban m' lavi ank, jan ou te pwomt la.

119:26 Mwen di ou tou sa m' te f, ou reponn mwen. Tanpri, moutre m' tou sa ou vle m' f.

119:27 F m' konprann ki jan pou m' swiv ld ou ban mwen yo. M'a kalkile bl bagay ou f yo.

119:28 Mwen gen lapenn, dlo ap koule nan je m'. Mete m' sou de pye m' ank, jan ou te pwomt la.

119:29 Pa kite m' lage k m' nan bay manti. F m' fav sa a, moutre mwen lalwa ou.

119:30 Mwen pran desizyon pou m' swiv verite a. M'ap kenbe jijman ou yo devan je mwen.

119:31 Mwen swiv prensip ou yo pwen pa pwen. Sey, pa kite m' pran wont.

119:32 M'ap prese obeyi kmandman ou yo l ou louvri lespri mwen.

119:33 Sey, moutre m' jan pou m' swiv ld ou yo, pou m' obeyi yo jouk sa kaba.

119:34 Ban m' lespri pou m' ka obeyi lalwa ou, pou m' f sa l' mande a ak tout k mwen.

119:35 F m' viv yon jan ki dak ak kmandman ou yo, paske se nan yo mwen jwenn tout plezi m'.

119:36 F m' pi anvi swiv prensip ou yo pase pou m' anvi gen lajan.

119:37 Pa kite m' kouri dy bagay ki pa vo anyen. F m' swiv chemen ou mete devan m' lan.

119:38 Kenbe pwoms ou te f svit ou la, pwoms ou te f pou moun ki gen krentif pou ou.

119:39 Pa kite yo joure m', mwen p bagay konsa. Ala bon jijman ou yo bon!

119:40 Ou w jan m' anvi swiv ld ou yo! Nan jistis ou, tanpri, ban m' lavi ank!

119:41 F m' w jan ou renmen m', Sey! vin delivre m', jan ou te pwomt la.

119:42 L sa a, m'a gen repons pou m' bay moun k'ap joure m' yo, paske mwen gen konfyans nan pawl ou.

119:43 Pa janm wete pawl verite a nan bouch mwen, paske mwen mete tout espwa mwen nan jijman ou yo.

119:44 M'ap toujou obeyi lalwa ou la, pou tout tan tout tan.

119:45 M'a mache alz san anyen pa jennen m', paske m'ap toujou chache swiv ld ou yo.

119:46 M'a f wa yo konnen prensip ou yo, mwen p'ap wont f sa.

119:47 Mwen pran tout plezi m' nan obeyi kmandman ou yo, paske mwen renmen yo.

119:48 M'ap respekte kmandman ou yo, paske mwen renmen yo. M'ap kalkile sou sa ou vle m' f a.

119:49 Chonje sa ou te di svit ou la. Se sa ki te ban m' espwa.

119:50 Nan miz mwen, tout konsolasyon m', se pwoms ou f m' lan. Se sa ki f m' viv.

119:51 Yon bann awogan ap pase m' nan betiz. Mwen pa janm dezobeyi lalwa ou.

119:52 Mwen chonje sa ou te deside nan tan lontan. Sey, se sa ki ban m' kouraj.

119:53 Sa mete m' ankl, l m' w jan mechan yo ap dezobeyi lalwa ou.

119:54 Mwen f chante ak sa ou mande m' f, nan kay ki pa lakay mwen.

119:55 Lannwit se ou m'ap chonje, Sey. M'ap f tou sa lalwa ou la mande m' f.

119:56 Pou mwen menm, men ki jan sa ye: se swiv m'ap swiv tout ld ou yo.

119:57 Sey, mwen deja di ou sa: pou mwen menm, se kenbe m'ap kenbe pawl ou yo.

119:58 M'ap mande ou fav sa a ak tout k m': Tanpri, gen pitye pou mwen, jan ou te di l' la.

119:59 Mwen egzaminen jan m'ap viv la. Mwen chanje pou m' ka mache dapre prensip ou yo.

119:60 Mwen prese, mwen pa pran reta pou m' obeyi kmandman ou yo.

119:61 Mechan yo snen m' toupatou ak plen yo. Men, mwen pa janm bliye lalwa ou la.

119:62 Nan mitan lannwit mwen leve pou m' di ou msi, paske tout jijman ou yo san patipri.

119:63 Mwen se zanmi tout moun ki gen krentif pou ou, zanmi tout moun k'ap swiv ld ou yo.

119:64 Sey, toupatou sou lat tout moun w jan ou gen bon k. Moutre m' tou sa ou vle m' f.

119:65 Ou te aji byen av m', svit ou la, jan ou te pwomt la.

119:66 Moutre m' sa ki byen, louvri lespri m', ban m' konesans, paske mwen gen konfyans nan kmandman ou yo.

119:67 Anvan ou te pini m' lan, mwen te konn f sa ki mal. Men koulye a, m'ap f tou sa ou di m' f.

119:68 Ou gen bon k, ou pa f mechanste. Moutre m' sa ou vle m' f.

119:69 Yon bann awogan ap f manti sou mwen. Men mwen menm, m'ap swiv ld ou yo ak tout k m'.

119:70 Moun sa yo gen lespri yo bouche, men mwen menm, mwen pran tout plezi m' nan lalwa ou la.

119:71 Pinisyon an te bon nt pou mwen! Li f m' konnen sa ou vle m' f.

119:72 Lalwa ou ban mwen an gen plis val pou mwen pase tout richs ki sou lat.

119:73 Se ou ki te kreye m', se ou ki te f m' ak men ou. Ban m' lespri pou m' ka aprann kmandman ou yo.

119:74 Moun ki gen krentif pou ou va f ft l y'a w m', paske mwen te mete tout espwa m' nan pawl ou.

119:75 Sey, mwen konnen jijman ou yo san patipri. Ou te pini m' paske ou toujou kenbe pawl ou.

119:76 Jan ou te pwomt mwen sa, mwen menm svit ou la, konsole m', paske ou renmen m'.

119:77 Gen pitye pou mwen pou m' ka viv, paske mwen pran tout plezi m' nan lalwa ou.

119:78 Bann awogan sa yo k'ap fini av m' san rezon an, se pou yo wont. Mwen menm, m'ap kalkile ld ou ban mwen yo.

119:79 Se pou moun ki gen krentif pou ou ansanm ak moun ki konnen prensip ou yo tounen vin jwenn mwen.

119:80 Se pou m' f tou sa ou vle m' f, san manke yonn, pou m' pa janm wont.

119:81 Sey, k m' f m' mal tlman m'ap tann ou vin delivre mwen. Mwen mete tout espwa mwen nan pawl ou.

119:82 Je m' yo f m' mal tlman m'ap veye sa ou te pwomt la. M'ap mande: -Kil w'a vin konsole m'?

119:83 Mwen tankou yon vye kalbas ki pandye b dife. Men, mwen pa janm bliye sa ou mande m' f.

119:84 Konbe jou svit ou la rete pou l' viv ank? Kil w'a pini moun k'ap psekite m' yo?

119:85 Yon bann awogan fouye twou sou wout mwen, yo p'ap f sa ou mande nan lalwa a.

119:86 Tout kmandman ou yo se bagay ki sten. Y'ap psekite m' san rezon. vin pote m' sekou!

119:87 Ti moso yo touye m'. Men, mwen menm, mwen pa janm dezobeyi ld ou yo.

119:88 Paske ou renmen m', ban m' lavi ank pou m' ka swiv prensip ki soti nan bouch ou.

119:89 Sey, pawl ou la pou tout tan. Y'ap toujou rete jan yo ye a nan syl la.

119:90 Tout tan tout tan, w'ap toujou kenbe pawl ou. Ou mete lat nan plas li, l'ap rete fm.

119:91 Jouk jounen jdi a, tout bagay sou lat rete jan ou vle l' la, paske yo tout se svit ou yo ye.

119:92 Si mwen pa t' pran plezi m' nan f sa ou mande m' f, atkonsa mwen ta fin mouri nan miz mwen.

119:93 Mwen p'ap janm bliye ld ou bay yo paske se gremesi yo ou ban m' lavi ank.

119:94 Se moun ou mwen ye. Sove m' non! M'ap toujou swiv ld ou yo.

119:95 Yon bann mechan ap veye pou yo touye m'. Men mwen menm, m'ap veye pou m' mache dapre prensip ou yo.

119:96 Mwen w tou sa ki bon sou lat la pou yon ti tan. Men, kmandman ou yo la pou tout tan.

119:97 Ala renmen mwen renmen lalwa ou la! Se tout lajounen m'ap kalkile sou li.

119:98 Kmandman ou yo f m' gen plis konprann pase lnmi m' yo. Kmandman ou yo nan k m' tout tan.

119:99 Mwen gen plis konprann pase tout pwofes m' yo, paske m'ap kalkile sou prensip ou yo.

119:100 Mwen gen plis konprann pase granmoun cheve blan, paske mwen toujou swiv ld ou yo.

119:101 Mwen veye pou m' pa mete pye m' nan move chemen, pou m' ka f tou sa ou di m' f.

119:102 Mwen pa janm vire do bay sa ou deside, paske se ou menm ki moutre mwen tout bagay.

119:103 Ala dous pawl ou yo dous anba lang mwen! Yo pi dous pase siwo myl nan bouch mwen.

119:104 Ld ou yo f m' konprann tout bagay, konsa mwen rayi tout bagay ki ka f m' bay manti.

119:105 Pawl ou se yon chandl ki f m' w kote m'ap mete pye m', se yon limy k'ap klere chemen mwen.

119:106 Mwen f sman, epi m'ap kenbe sman an: M'ap f tou sa ou deside nan jistis ou.

119:107 Sey, m'ap soufri anpil anpil. Ban m' lavi ank jan ou te pwomt la.

119:108 Sey, koute l m'ap lapriy pou m' di ou msi. F m' konnen tou sa ou deside.

119:109 Se tout tan lavi m' an danje. Men, mwen p'ap janm bliye lalwa ou.

119:110 Yon bann mechan tann plen pou mwen. Men, mwen pa t' dezobeyi ld ou yo.

119:111 Prensip ou yo se byen m' pou tout tan, se yo ki f k m' kontan.

119:112 Mwen pran desizyon pou m' f tou sa ou vle m' f, tout tan jouk mwen mouri.

119:113 Mwen rayi moun ki pa konn sa yo vle. Mwen renmen lalwa ou.

119:114 Se ou ki defans mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen. Mwen mete tout espwa m' nan pawl ou.

119:115 Wete k nou sou mwen, bann mechan, pou m' ka obeyi kmandman Bondye mwen an.

119:116 Soutni mwen, jan ou te pwomt la, pou m' ka viv. Pa kite m' pran wont pou m' pa jwenn sa m'ap tann lan.

119:117 Kenbe m' pou m' ka delivre. M'ap toujou veye pou m' pa janm bliye sa ou vle m' f.

119:118 Ou meprize tout moun ki desobeyi lalwa ou yo, paske tout plan y'ap f yo p'ap svi yo anyen.

119:119 Ou konsidere mechan ki sou lat tankou fatra. Se poutt sa mwen renmen prensip ou yo.

119:120 M'ap tranble nan tout k m' sitlman mwen p ou. Wi, mwen p jijman ou yo.

119:121 Mwen f sa ki dwat ak sa ki bon. Tanpri, pa lage m' nan men lnmi m' yo.

119:122 Kanpe pou defann svit ou la. Pa kite bann awogan yo mete pye sou kou mwen.

119:123 Je m' yo f m' mal tlman m'ap tann ou vin sove m', jan ou te pwomt f m' jistis la.

119:124 Jan ou gen bon k sa a, aji byen ak svit ou la. Moutre m' sa ou vle m' f a.

119:125 Se svit ou mwen ye, louvri lespri m', pou m' ka konnen prensip ou yo.

119:126 Sey, li l pou ou f sa w'ap f a, paske moun yo pa vle obeyi lalwa ou.

119:127 Se poutt sa, mwen renmen kmandman ou yo pi plis pase l, menm pase l ki pi bon an.

119:128 Se konsa, pou mwen menm tout ld ou yo bon. Mwen rayi tout bagay ki ka f m' bay manti.

119:129 Prensip ou yo se mvy. M'ap swiv yo ak tout k m'.

119:130 Esplikasyon nou jwenn nan pawl ou klere lespri nou. Yo louvri lespri moun ki san konprann yo pou yo konprann.

119:131 Mwen rete ak bouch mwen louvri, m'ap tann, tlman m' anvi konnen kmandman ou yo.

119:132 Vire gade m' non, gen pitye pou mwen, tankou ou toujou f l' pou moun ki renmen ou yo!

119:133 Soutni m' avk pawl ou pou m' pa bite. Pa kite mechanste gen pye sou mwen.

119:134 Delivre m' anba men moun k'ap peze m' yo pou m' ka mache dapre ld ou yo.

119:135 Se svi m'ap svi ou. Tanpri, f m' santi ou la av m'. Moutre m' sa ou vle m' f.

119:136 Dlo ap kouri nan je m' tankou larivy, paske moun pa vle obeyi lalwa ou.

119:137 Sey, ou pa nan patipri. Ou jije tout moun menm jan.

119:138 Prensip ou bay yo, se bagay ki dwat, se bagay ki vre.

119:139 Tlman mwen renmen lalwa ou, mwen santi se tankou yon dife k'ap boule tout anndan mwen, l m' w jan moun ki pa vle w m' yo bliye pawl ou yo.

119:140 Pawl ou se pawl sten nt. Svit ou gen tan renmen li.

119:141 Mwen pa anyen, y'ap meprize m'. Men, mwen pa bliye ld ou bay yo.

119:142 Jistis ou la pou tout tan, lalwa ou se verite.

119:143 Mwen nan tray, k m' ap kase. Men, mwen pran tout plezi m' nan f sa ou mande m' f.

119:144 Prensip ou yo se bagay ki dwat pou tout tan. Ban m' bon konprann pou m' ka viv.

119:145 M'ap rele nan pye ou ak tout k mwen. Reponn mwen, Sey, pou m' ka toujou f sa ou vle m' f.

119:146 M'ap rele ou, sove m' non, pou m' ka mache dapre prensip ou yo!

119:147 Soly poko leve, m'ap rele mande sekou. Tout espwa mwen se nan pawl ou li ye.

119:148 Lannwit poko rive, mwen moute kabann mwen pou m' kalkile pawl ou yo.

119:149 Sey, koute sa m'ap di ou, paske ou gen bon k. Ban m' lavi ank, jan ou te pwomt la.

119:150 Moun ki soti pou touye m' yo pwoche b kote m'. Se moun sa yo ki vire do bay lalwa a depi lontan.

119:151 Men, ou toupre m', Sey. Tout kmandman ou yo se bagay ki vre.

119:152 Gen lontan depi mwen konnen prensip ou yo. Yo la pou tout tan.

119:153 Gade nan ki miz mwen ye. Delivre m' non, paske mwen pa janm bliye lalwa ou!

119:154 Defann kz mwen, delivre m'. Ban m' lavi ank, jan ou te pwomt la.

119:155 Mechan yo p'ap janm sove, paske yo p'ap chache konnen sa ou vle yo f.

119:156 Sey, ou pa manke gen k sansib! Ban m' lavi ank, jan ou te deside l' la.

119:157 Mwen gen anpil moun ki pa vle w m'. Mwen pa janm mete prensip ou yo sou kote.

119:158 L m'ap gade bann trt sa yo, sa ban m' degoutans, paske se pa moun k'ap obeyi pawl ou.

119:159 Gade jan m' renmen ld ou yo, Sey! Ban m' lavi ank, paske ou renmen m'.

119:160 Tou sa ki nan pawl ou se verite. Tout jijman ou yo se jijman ki san patipri. Yo la pou tout tan.

119:161 Yon bann chf ap psekite m' san rezon, men se pou pawl ou yo mwen gen krentif.

119:162 Pawl ou f k m' kontan. Se tankou si m' te jwenn yon gwo richs.

119:163 Mwen rayi bay manti, mwen pa vle w sa. Mwen renmen lalwa ou la anpil.

119:164 St fwa chak jou m'ap di ou msi pou jijman ou yo ki san patipri.

119:165 Moun ki renmen lalwa ou la ap viv ak k poze. Pa gen anyen ki pou f yo bite.

119:166 M'ap tann ou vin delivre m', Sey. M'ap f tou sa ou kmande m' f.

119:167 M'ap mache dapre prensip ou yo, se pa ti renmen mwen renmen yo.

119:168 M'ap swiv ld ou yo, m'ap f tou sa ou vle m' f, paske ou konnen tout vire tounen m'.

119:169 Se pou rl mwen rive jouk nan zry ou, Sey. Jan ou te pwomt la, ban m' bon konprann.

119:170 Se pou lapriy m' rive nan zry ou. Jan ou te pwomt la, delivre m'.

119:171 Se pou m' louvri bouch mwen pou m' f lwanj ou, paske se ou ki moutre m' sa ou vle m' f.

119:172 Se pou m' chante pou m' f konnen pawl ou yo, paske tout kmandman ou yo dwat.

119:173 Se pou ou vin ede m' ak fs ponyt ou, paske mwen pran desizyon pou m' swiv ld ou yo!

119:174 Ou w jan m'ap tann ou vin sove m'! Mwen jwenn tout plezi m' nan lalwa ou.

119:175 Ban m' lavi pou m' f lwanj ou, pou ou ka vin ede m', jan ou te deside l' la.

119:176 Mwen tankou yon mouton ki pdi bann li. Tanpri, vin chache m', paske mwen pa janm bliye kmandman ou yo.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase