Index: Haitian Creole

 

John 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

1:1 Anvan Bondye te kreye anyen, Pawl la te la. Pawl la te avk Bondye. Sa Bondye te ye, se sa Pawl la te ye tou.

1:2 Pawl la te la avk Bondye depi nan konmansman.

1:3 Se ak Pawl la Bondye f tout bagay. Nan tou sa ki te ft, pa t' gen anyen ki te ft san Pawl la.

1:4 Lavi, se nan li sa te ye. Se lavi sa a ki te bay tout moun limy.

1:5 Limy a klere nan fnwa a. Men, fnwa a pa t' resevwa li.

1:6 Bondye te voye yon nonm ki te rele Jan.

1:7 Li te vin svi temwen pou pale sou limy a. Li te vini pou tout moun ki te tande mesaj li a te ka kw.

1:8 Se pa li menm ki te limy a. Li te vin pou svi temwen pou pale sou limy a.

1:9 Limy sa a, se li ki limy tout bon an. Se li menm ki vin sou lat epi k'ap klere tout moun.

1:10 Pawl la te nan lemonn. Se ak Pawl la Bondye te f tou sa ki nan lemonn; men, moun ki nan lemonn pa t' rekont li.

1:11 Li vin nan peyi l'; men tout moun nan peyi l' pa t' resevwa li.

1:12 Men, sa ki te resevwa l' yo, sa ki te kw nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye.

1:13 Yo pa t' vin pitit Bondye jan sa ft pami lzm sou lat, paske sa pa t' soti nan egzijans lach, ni nan volonte lzm. Se Bondye menm ki te papa yo.

1:14 Pawl la tounen moun. Li te vin viv nan mitan nou, li mennen yon lavi ki te konfm nt ak verite a, ak renmen nan tout k li. Nou w pouvwa li, se te pouvwa Bondye Papa a te bay sl Pitit li a.

1:15 Se li menm Jan Batis t'ap pale a, l l' te di byen f: Men moun mwen t'ap pale nou an, l m' te di nou: L'ap vin apre mwen. Men, li gen plis pouvwa pase m', paske li te la anvan mwen.

1:16 Nou tout nou resevwa pa nou nan tout kantite byen l' yo. Li ban nou fav sou fav.

1:17 Bondye f Moyiz ban nou lalwa. Men, se Jezikri ki f nou konnen renmen Bondye a ansanm ak verite a.

1:18 Pesonn pa janm w Bondye. Men, sl Pitit Bondye a, li menm ki Bondye tou, li menm k'ap viv ktakt ak Papa a, se li menm ki f moun konnen Bondye.

1:19 Men sa Jan Batis te di l jwif ki lavil Jerizalm yo te voye kk prt ak kk moun Levi vin mande l' ki moun li ye.

1:20 Jan pa t' refize reponn yo, li di yo kareman devan tout moun: Se pa mwen ki Kris la.

1:21 Yo mande li: Ki moun ou ye at? Ou se Eli? Jan reponn yo: Non, mwen pa Eli. Yo di li: Ou se pwoft la? Li reponn yo: Non.

1:22 L sa a yo di li: Ki moun ou ye menm? Paske, nou gen pou n' pote yon repons bay moun ki voye nou yo. Ki moun ou di ou ye?

1:23 Jan reponn: Mwen se vwa nonm k'ap rele nan dez a: Plani chemen an byen plani pou Mt la! (Se sa pwoft Ezayi te di.)

1:24 Gen nan moun yo te voye b kot Jan yo ki te soti lakay farizyen yo.

1:25 Yo mande li: Si ou pa ni Kris la, ni Eli, ni pwoft la, di nou poukisa w'ap batize moun?

1:26 Jan reponn yo: Mwen menm, mwen batize nou nan dlo. Men, nan mitan nou la a, gen yon moun nou pa konnen.

1:27 L'ap vin apre m', men mwen pa bon ase pou m' ta demare kd sapat li.

1:28 Tout bagay sa yo t'ap pase kote yo rele Betani an, lt b larivy Jouden kote Jan t'ap batize a.

1:29 Nan denmen, Jan w Jezi ki t'ap vin jwenn li, li di: Men ti mouton Bondye a k'ap wete peche moun sou tout lat.

1:30 Men moun mwen t'ap pale nou an, l m' te di nou gen yon nonm k'ap vin apre m' men ki gen plis pouvwa pase m', paske li te la anvan mwen.

1:31 Mwen pa t' konnen ki moun sa tapral ye. Men, mwen vin batize nou nan dlo pou moun pp Izrayl yo te ka rekont li.

1:32 Jan di yo ank: Mwen w Lespri Bondye a desann sot nan syl la tankou yon ti pijon, li rete sou tt li.

1:33 L sa a, mwen pa t' ank konnen ki moun li te ye. Men, Bondye ki te voye m' batize nan dlo a, te di m': Wa w Lespri Bondye a desann. La rete sou tt yon nonm: Se li menm ki gen pou batize moun nan Sentespri.

1:34 Jan di yo ank: Mwen w sa ak je m', se sa ki f mwen di nou se li ki Pitit Bondye a vre.

1:35 Nan denmen, Jan te menm kote a ank ak de nan patizan li yo.

1:36 Li w Jezi ki t'ap pase, li di: Men ti mouton Bondye a.

1:37 De patizan yo tande sa Jan t'ap di a, yo pran swiv Jezi.

1:38 Jezi vire tt li gade, li w yo t'ap swiv li. Li mande yo: Sa n'ap chache? Yo mande li: Ki kote ou rete, Rabi? (Mo rabi sa a vle di mt.)

1:39 Li reponn yo: Vini non, n'a w. Y' ale vre. Yo w kote l' te rete a. Yo pase rs jounen an av li. (Li te v katr konsa nan apremidi.)

1:40 Andre, fr Simon Py a, te yonn nan de moun ki te tande sa Jan te di a epi ki te swiv Jezi.

1:41 Premye moun Andre rankontre se te Simon, fr li. Li di li konsa: Nou jwenn Mesi a (ki vle di: Kris la).

1:42 Li mennen Simon bay Jezi. Jezi gade l', li di: Se ou menm Simon, pitit Jan an? Y'a rele ou Sefas. (Se menm bagay ak Py, ki vle di wch.)

1:43 Nan denmen, Jezi te f lide ale nan peyi Galile. Li jwenn Filip sou wout la, li di li: Swiv mwen.

1:44 (Filip te moun lavil Betsayda, kote Andre ak Py te rete a.)

1:45 Apre sa, Filip jwenn Natanayl. Li di li: Nou jwenn moun Moyiz te pale nou nan liv lalwa a, moun pwoft yo te pale a tou. Se Jezi, moun lavil Nazart, pitit gason Jozf la.

1:46 Natanayl di li: Ki bon bagay ki ka soti Nazart? Filip reponn li: Vini non, wa w.

1:47 L Jezi w Natanayl ap vin b kote l', li di sou li: Men yon moun pp Izrayl tout bon. Se yon nonm ki pa gen riz nan li.

1:48 Natanayl mande li: Ki jan ou f konnen mwen? Jezi reponn li: Anvan Filip te rele ou la, mwen te w ou l ou te anba pye fig frans lan.

1:49 L sa a, Natanayl di li: Mt, ou se Pitit Bondye a. Ou se wa pp Izrayl la!

1:50 Jezi reponn li: Paske mwen di ou mwen te w ou anba fig frans lan, poutt sa ase ou kw? Ou gen pou w bagay pi gwo pase sa.

1:51 Apre sa, li di yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: N'a w syl la louvri, avk zanj Bondye yo k'ap moute desann sou Moun Bondye voye nan lach a.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase