Index: Hungarian Bible

 

Genesis 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

5:1 Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.

5:2 Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.

5:3 Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze [fiat] az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

5:4 És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.

5:5 És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.

5:6 Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.

5:7 És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

5:8 És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.

5:9 Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.

5:10 És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

5:11 És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.

5:12 Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.

5:13 És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

5:14 És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.

5:15 Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.

5:16 És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

5:17 És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.

5:18 Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.

5:19 És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

5:20 És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.

5:21 Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.

5:22 És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

5:23 És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.

5:24 És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

5:25 Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.

5:26 És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

5:27 És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.

5:28 Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.

5:29 És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.

5:30 És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

5:31 És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.

5:32 És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page