Index: Hungarian Bible

 

Genesis 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

10:1 Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

10:2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

10:3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

10:4 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

10:5 Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

10:6 Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

10:7 Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

10:8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

10:9 Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

10:10 Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

10:11 E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

10:12 És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

10:13 Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

10:14 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

10:15 Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.

10:16 Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.

10:17 Khivveust, Harkeust, és Szineust.

10:18 Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.

10:19 Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.

10:20 Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.

10:21 Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.

10:22 Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.

10:23 Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.

10:24 Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.

10:25 Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.

10:26 Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.

10:27 Hadórámot, Úzált és Dikláth.

10:28 Obált, Abimáélt és Sébát.

10:29 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.

10:30 És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.

10:31 Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.

10:32 Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page