Index: Hungarian Bible

 

Joshua 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

12:1 Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:

12:2 Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertől fogva, a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig.

12:3 És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.

12:4 És Ógnak, a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala.

12:5 És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.

12:6 Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és oda adta azt [a földet] Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád [nemzetségeknek] és a Manassé nemzetség felének.

12:7 Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:

12:8 A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok [földjét.]

12:9 Jérikhónak királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, királya egy;

12:10 Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy;

12:11 Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy;

12:12 Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy;

12:13 Debirnek királya egy, Gédernek királya egy;

12:14 Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;

12:15 Libnának királya egy; Adullámnak királya egy;

12:16 Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy;

12:17 Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy;

12:18 Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy;

12:19 Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy;

12:20 Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy;

12:21 Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy;

12:22 Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;

12:23 A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy;

12:24 Tirczának királya egy; összesen harminczegy király.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page