Index: Hungarian Bible

 

Judges 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

5:1 Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:

5:2 Hogy a vezérek vezettek Izráelben, &Hogy a nép önként kele föl: áldjátok az Urat!

5:3 Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek! &Én, én az Úrnak éneket mondok, &Dícséretet zengek az Úrnak, az Izráel Istenének.

5:4 Uram, mikor Szeirből kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejéről: &Megrendült a föld, csepegett az ég, &A föllegek is víztől áradának.

5:5 A hegyek megrendültek az Úrnak orczája előtt, &Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt.

5:6 Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban, &Jáhel idejében pihentek az utak, &És az útonjárók tekervényes ösvényekre tértek.

5:7 Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen, &Mígnem én Debora felkelék, &Felkelék Izráel anyjaként.

5:8 Új isteneket ha választott [a nép,] &Mindjárt [kigyúlt] a harcz a kapuk előtt; &De paizs, és dárda avagy láttatott-é &A negyvenezereknél az Izráel között?

5:9 Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben, &Kik a nép közül önként ajánlkoztak: áldjátok az Urat!

5:10 Kik ültök fehér szamarakon, &Kik ültök a szőnyegeken &És a kik gyalog jártok: [mind] énekeljetek!

5:11 Az íjászok szavával a vízmerítők között, &Ott beszéljék az Úrnak igazságát, &Az ő faluihoz való igazságit Izráelben. &Akkor [újra] a kapukhoz vonul az Úr népe!

5:12 Kelj fel, kelj fel Debora! &Serkenj fel, serkenj fel, mondj éneket! &Kelj fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat, Abinoám fia!

5:13 Akkor lejött a hősök maradéka; &Az Úrnak népe lejött hozzám a hatalmasok ellen.

5:14 Efraimból, kiknek gyökere Amálekben, &Utánad Benjámin, a te néped közé; &Mákirból jöttek le vezérek, &És Zebulonból, kik a vezéri pálczát tartják.

5:15 És Issakhár fejedelmei Deborával, &És mint Issakhár, úgy Bárák &A völgybe rohan követőivel. &[Csak] a Rúben patakjainál &Vannak nagy elhatározások.

5:16 Miért [maradtál] ülve a hodályban? &Hogy hallgasd nyájad bégetéseit?! &Rúben patakjainál nagyok voltak az elhatározások!

5:17 Gileád a Jordánon túl pihen. &Hát Dán miért időzik hajóinál? &Áser a tenger partján ül és nyugszik öbleinél.

5:18 [De] Zebulon, az halálra elszánt lelkű nép, &És Nafthali, a mezőség magaslatain!

5:19 Királyok jöttek, harczoltanak; &Akkor harczoltak a Kanaán királyai &Taanaknál, Megiddó vizénél; &[De] egy darab ezüstöt sem vettenek.

5:20 Az égből harczoltak, &A csillagok az ő helyökből vívtak Siserával!

5:21 A Kison patakja seprette el őket; &Az ős patak, a Kison patakja! &Végy erőt én lelkem!

5:22 Akkor csattogtak a lovak körmei &A futás miatt, lovagjaik futásai miatt.

5:23 Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, - &Átkozva-átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az Úrnak segítségére, &Az Úrnak segélyére vitézei közé.

5:24 De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel, &A Keneus Héber felesége, &A sátorban [lakó] nők felett legyen áldott!

5:25 [Az] vizet kért, ő tejet adott, &Fejedelmi csészében nyújtott tejszínét.

5:26 Balját a szegre, &Jobbját pedig a munkások pőrölyére nyújtotta, &És ütötte Siserát, szétzúzta fejét, &És összetörte, általfúrta halántékát,

5:27 Lábainál leroskadt, elesett, feküdt, &Lábai között leroskadt, elesett; &A hol leroskadt, ott esett el megsemmisülve.

5:28 Kinézett az ablakon, és jajgatott &Siserának anyja a rostélyzat mögül: &"Miért késik megjőni szekere? &Hol késlekednek kocsijának gördülései?"

5:29 Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki; &Ő egyre csak azok szavait ismételgeti:

5:30 "Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak? &Egy-két leányt minden férfiúnak; &A festett kelmék zsákmányát Siserának; &Tarka szövetek zsákmányát, tarkán hímzett öltözeteket, &Egy színes kendőt, két tarka ruhát nyakamra, mint zsákmányt."

5:31 Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram! &De a kik téged szeretnek, [tündököljenek] mint a kelő nap az ő erejében! &És megnyugovék a föld negyven esztendeig.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page