Index: Hungarian Bible

 

1 Chronicles 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

2:1 Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;

2:2 Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

2:3 Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az [Úr].

2:4 Thámár pedig, az ő menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]

2:5 Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.

2:6 Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől öten.

2:7 Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.

2:8 Ethán fia: Azária.

2:9 Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.

2:10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.

2:11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;

2:12 Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;

2:13 Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.

2:14 Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.

2:15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;

2:16 És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három.

2:17 Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala.

2:18 Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.

2:19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.

2:20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.

2:21 Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.

2:22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.

2:23 De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.

2:24 Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.

2:25 Jérakhméelnek, a Kheczrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.

2:26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám anyja.

2:27 Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.

2:28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.

2:29 Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.

2:30 Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.

2:31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.

2:32 Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.

2:33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.

2:34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.

2:35 És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.

2:36 Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;

2:37 Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;

2:38 Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.

2:39 Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;

2:40 Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;

2:41 Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

2:42 A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsőszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.

2:43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.

2:44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,

2:45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja.

2:46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.

2:47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.

2:48 A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.

2:49 És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.

2:50 Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.

2:51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.

2:52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót [ura].

2:53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.

2:54 Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.

2:55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page