Index: Hungarian Bible

 

1 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

3:1 Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.

3:2 Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.

3:3 Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.

3:4 [E] hat [fia] születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.

3:5 Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.

3:6 És Ibhár, Elisáma és Elifélet.

3:7 Nógah, Néfeg és Jáfia.

3:8 És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.

3:9 Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.

3:10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.

3:11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.

3:12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.

3:13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.

3:14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

3:15 Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

3:16 Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.

3:17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.

3:18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

3:19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.

3:20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten.

3:21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; [és] Refája fiai [és] Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

3:22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

3:23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

3:24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; [ezek] heten.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page