Index: Hungarian Bible

 

1 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

8:1 Benjámin pedig nemzé Belát, az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,

8:2 Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.

8:3 (Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,

8:4 Abisua, Naamán, Ahóah.)

8:5 Gérát, Sefufánt és Hurámot.

8:6 Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Géba [város]ában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba.

8:7 Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.

8:8 Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát;

8:9 Nemzé [Hódes] nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,

8:10 Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetségökben.

8:11 Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.

8:12 Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait.

8:13 Béria, Séma, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek űzték vala el Gáthnak lakóit),

8:14 Ahio, Sasák, Jeremót,

8:15 Zebádia, Arád, Ader.

8:16 Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.

8:17 Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.

8:18 Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.

8:19 Jákim, Zikri, Zabdi,

8:20 Eliénai, Silletai, Eliel,

8:21 Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.

8:22 Jispán, Eber, Eliel,

8:23 Abdon, Zikri, Hanán,

8:24 Hanánja, Elám, Anatótija,

8:25 Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,

8:26 Samsérai, Sehárja, Atália.

8:27 Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.

8:28 Ezek voltak a családfők az ő nemzetségök szerint, főemberek és ezek laktak Jeruzsálemben.

8:29 Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő feleségének neve Maaka [vala.]

8:30 És az ő elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb;

8:31 Gedor, Ahio és Zéker,

8:32 És Miklót, [a ki] nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.

8:33 Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.

8:34 Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát.

8:35 Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.

8:36 Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát;

8:37 Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel.

8:38 Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai.

8:39 Az ő testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik.

8:40 És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók [voltak.]

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page