Index: Hungarian Bible

 

1 Chronicles 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

25:1 Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra [rendeltettek,] az ő szolgálatuk szerint:

25:2 Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.

25:3 A Jédutun [fiai] közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia [és] [Simei,] hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.

25:4 A Hémán [fiai] közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.

25:5 Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a [hatalom] szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.

25:6 Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.

25:7 Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.

25:8 És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.

25:9 És esék az első sors az Asáf [fiára,] Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.

25:10 A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:11 Negyedik Jisrire [esék], kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:12 Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:13 Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:14 Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:15 Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:16 Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:17 Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:18 Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:19 Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:20 Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:21 Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:22 Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:23 Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:24 Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:25 Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:26 Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:27 Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:28 Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:29 Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:30 Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25:31 Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page