Index: Hungarian Bible

 

Job 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

4:1 És felele a témáni Elifáz, és monda:

4:2 Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben?

4:3 Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted;

4:4 A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszkető térdeket megerősítetted;

4:5 Most, hogy rád jött [a sor], zokon veszed; hogy téged ért [a baj,] elrettensz!

4:6 Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed- é utaidnak becsületessége?

4:7 Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?

4:8 A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.

4:9 Az Istennek lehelletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak.

4:10 Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán-kölykök fogai megsemmisülnek.

4:11 Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek.

4:12 Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.

4:13 Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.

4:14 Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.

4:15 Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék.

4:16 Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim előtt, mély csend, és [ilyen] szót hallék:

4:17 Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?

4:18 Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

4:19 Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!

4:20 Reggeltől estig gyötrődnek, s a nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.

4:21 Ha kiszakíttatik belőlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page