Index: Hungarian Bible

 

Job 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

5:1 Kiálts csak! Van-é, a ki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?

5:2 Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.

5:3 Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.

5:4 Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, a ki kimentse őket.

5:5 A mit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.

5:6 Mert nem porból támad a veszedelem s nem földből sarjad a nyomorúság!

5:7 Hanem nyomorúságra születik az ember, a mint felfelé szállnak a parázs szikrái.

5:8 Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.

5:9 A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, a miknek száma nincsen.

5:10 A ki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.

5:11 Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.

5:12 A ki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.

5:13 A ki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.

5:14 Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.

5:15 A ki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;

5:16 Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.

5:17 Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!

5:18 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

5:19 Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.

5:20 Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.

5:21 A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.

5:22 A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.

5:23 Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.

5:24 Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.

5:25 Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.

5:26 Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.

5:27 Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page